ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ continuity test là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 3 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

continuity test

Phát âm

Xem phát âm continuity test »

Ý nghĩa

  (Tech) thử tính liên tục; thử nối thông/dây cắt

Xem thêm continuity test »
Kết quả #2

continuity /,kɔnti'nju:iti/

Phát âm

Xem phát âm continuity »

Ý nghĩa

danh từ


  sự liên tục, sự liên tiếp; tính liên tục
the principle of continuity → nguyên tắc liên tục
  kịch bản điện ảnh

@continuity
  (Tech) liên tục, tính liên tục

@continuity
  tính liên tục
  absolute tính liên tục tuyệt đối
  approximate c. tính liên tục xấp xỉ
  left hand c. tính liên tục bên trái
  stochastic c. ngẫu nhiên
  uniforme c. tính liên tục đều

Xem thêm continuity »
Kết quả #3

test /test/

Phát âm

Xem phát âm test »

Ý nghĩa

danh từ


  (động vật học) vỏ (tôm, cua); mai (rùa)
  sự thử thách
to put on test → đem thử thách
to stand the test → chịu thử thách
  sự thử, sự làm thử
test bench → giá để thử xe
  sự sát hạch; bài kiểm tra
a test in arithmetic → một bài kiểm tra số học
  (hoá học) thuốc thử
  (nghĩa bóng) vật để thử, đá thử vàng, tiêu chuẩn, cái để đánh gía

ngoại động từ


  thử thách
to test someone's endurance → thử thách sức chịu đựng của ai
  thử; kiểm tra
to test a machine → thử một cái máy
to test out a scheme → thử áp dụng một kế hoạch
the doctor tested my eyesight → bác sĩ kiểm tra mắt tôi
to test a poison → thử một chất độc
  (hoá học) thử bằng thuốc thử
  phân tích
to test ore for gold → phân tích quặng tìm vàng

@test
  phép thử kiểm định, dấu hiệu, tiêu chuẩn
  t. for convergence dấu hiệu hội tụ; t. for divisibility dấu hiệu chia hết
  t. of convergence (giải tích) tiêu chuẩn hội tụ
  t. of normality (thống kê) tiêu chuẩn của tính chuẩn
  t. of significance tiêu chuẩn có ý nghĩa
  ability t. phép thử khả năng, kiểm tra khả năng
  admissible t. tiêu chuẩn chấp nhận được
  asymmetric t. tiêu chuẩn phi đối xứng
  comparison t. (giải tích) dấu hiệu so sánh
  double tailed t. tiêu chuẩn bị chặn hai đầu
  equal tailed t. tiêu chuẩn bị chặn đối xứng
  impact t. thí nghiệm xung kích
  medial t. (thống kê) tiêu chuẩn trung tâm
  median t. (thống kê) tiêu chuẩn dựa trên trung vị
  model t. (máy tính) thực nghiệm trên mô hình
  most powerful t. (thống kê) tiêu chuẩn mạnh nhất
  nine t. phép thử số chín
  non parametric t. (thống kê) kiểm định phi tham số
  one sided t. (thống kê) kiểm định một phía
  optimum t. tiêu chuẩn tối ưu
  orthogonal t.s (thống kê) các tiêu chuẩn trực giao
  reversal t. tiêu chuẩn đảo ngược được
  root t. (giải tích) phép thử nghiệm
  sequential t. (thống kê) tiêu chuẩn liên tiếp
  serial t. tiêu chuẩn dãy
  sign t. tiêu chuẩn dấu
  significance t. tiêu chuẩn ý nghĩa
  smooth t. tiêu chuẩn trơn
  symmetric(al) t. (thống kê) tiêu chuẩn đối xứng
  two sample t. tiêu chuẩn hai mẫu
  uniformly most powerful t. tiêu chuẩn mạnh đều nhất
  variance t. tiêu chuẩn phương sai

Xem thêm test »

Tin được xem nhiều nhất

Dollar rises to all-time high against Vietnamese dong
business 26/09/2022

Dollar rises to all-time high against Vietnamese dong

economy | 415495477

The U.S. dollar continued to strengthen and reached its historic high against Vietnamese currency Saturday.

Textile and garment firms fear drop in profit as orders slow down
business 26/09/2022

Textile and garment firms fear drop in profit as orders slow down

economy | 415485474

Textile firms are bracing for a profit plunge in the second half of this year, with the number of new orders slowing down since the middle of the second quarter.

Dollar climbs to highest peak against Vietnamese dong
business 26/09/2022

Dollar climbs to highest peak against Vietnamese dong

economy | 415475474

The U.S. dollar continued its recent rally, climbing to a fresh peak of over 23,800 against the dong after some banks raised its price Monday.

Digital transformation key to Vietnam
business 26/09/2022

Digital transformation key to Vietnam's ambitions of getting rich and clean

economy | 415465474

Digital transformation would be the key for Vietnam to achieve its targets of becoming a high-income country and a 'net-zero' emissions economy, an IFC vice president says.

Don’t let VND slide further, experts advise government
business 26/09/2022

Don’t let VND slide further, experts advise government

economy | 415455474

Vietnam should not let the dong slide further as maintaining a stable currency exchange rate is key to controlling inflation, experts said at an economic forum Sunday.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…