ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ contingency plan là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 3 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

contingency plan

Phát âm

Xem phát âm contingency plan »

Ý nghĩa

  (Tech) kế hoạch phòng bất ngờ

Xem thêm contingency plan »
Kết quả #2

contingency /kən'tindʤənsi/

Phát âm

Xem phát âm contingency »

Ý nghĩa

danh từ


  sự ngẫu nhiên, sự tình cờ; việc bất ngờ
should a contingency arise; in case of a contingency → trong trường hợp bất ngờ; nếu xảy ra việc bất ngờ
prepared for all contingencies → chuẩn bị phòng mọi việc bất ngờ; chuẩn bị phòng mọi việc bất trắc
a contingency plan → kế hoạch để đối phó với những sự bất ngờ
  món chi tiêu bất ngờ

@contingency
  (Tech) sự bất ngờ, không lường trước

Xem thêm contingency »
Kết quả #3

plan /plæn/

Phát âm

Xem phát âm plan »

Ý nghĩa

danh từ


  sơ đồ, đồ án (nhà...)
the plan of building → sơ đồ một toà nhà
  bản đồ thành phố, bản đồ
  mặt phẳng (luật xa gần)
  dàn bài, dàn ý (bài luận văn...)
  kế hoạch; dự kiến, dự định
a plan of campaign → kế hoạch tác chiến
to upset someone's plan → làm đảo lộn kế hoạch của ai
have you any plans for tomorrow? → anh đã có dự kiến gì cho ngày mai chưa?
  cách tiến hành, cách làm
the best plan would be to... → cách tiến hành tốt nhất là...

ngoại động từ


  vẻ bản đồ của, vẽ sơ đồ của (một toà nhà...)
  làm dàn bài, làm dàn ý (bản luận văn...)
  đặt kế hoạch, trù tính, dự tính, dự kiến
to plan to do something → dự định làm gì
to plan an attack → đặt kế hoạch cho một cuộc tấn công, trù tính một cuộc tấn công

nội động từ


  đặt kế hoạch, trù tính, dự tính, dự kiến
to plan for the future → đặt kế hoạch cho tương lai, trù tính cho tương lai

Xem thêm plan »

Tin được xem nhiều nhất

Dollar rises to all-time high against Vietnamese dong
business 26/09/2022

Dollar rises to all-time high against Vietnamese dong

economy | 415495472

The U.S. dollar continued to strengthen and reached its historic high against Vietnamese currency Saturday.

Textile and garment firms fear drop in profit as orders slow down
business 26/09/2022

Textile and garment firms fear drop in profit as orders slow down

economy | 415485472

Textile firms are bracing for a profit plunge in the second half of this year, with the number of new orders slowing down since the middle of the second quarter.

Dollar climbs to highest peak against Vietnamese dong
business 26/09/2022

Dollar climbs to highest peak against Vietnamese dong

economy | 415475472

The U.S. dollar continued its recent rally, climbing to a fresh peak of over 23,800 against the dong after some banks raised its price Monday.

Digital transformation key to Vietnam
business 26/09/2022

Digital transformation key to Vietnam's ambitions of getting rich and clean

economy | 415465472

Digital transformation would be the key for Vietnam to achieve its targets of becoming a high-income country and a 'net-zero' emissions economy, an IFC vice president says.

Don’t let VND slide further, experts advise government
business 26/09/2022

Don’t let VND slide further, experts advise government

economy | 415455472

Vietnam should not let the dong slide further as maintaining a stable currency exchange rate is key to controlling inflation, experts said at an economic forum Sunday.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…