ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ container

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng container


container /kən'teinə/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  cái đựng, cái chứa (chai, lọ, bình, thành, hộp...)
  (thương nghiệp) thùng đựng hàng, hộp đựng hàng
  (kỹ thuật) côngtenơ
isotope container → côngtenơ đồng vị phóng xạ

@container
  (Tech) đồ chứa; thùng hàng

Các câu ví dụ:

1. The victims, 31 men and boys and eight women whose ages ranged from 15 to 44, were discovered in October in a container at the back of a truck driven by Robinson to an industrial estate in Grays in Essex, about 30 km east of London.

Nghĩa của câu:

Vào tháng 10, các nạn nhân gồm 31 người đàn ông, trẻ em trai và 8 phụ nữ có độ tuổi từ 15 đến 44, được phát hiện vào tháng 10 trong một thùng container ở phía sau một chiếc xe tải do Robinson lái đến một khu công nghiệp ở Grays ở Essex, cách London khoảng 30 km về phía đông.


2. In October, the victims, 31 men, boys and eight women aged 15 to 44, were discovered in October in a container in the back of a truck driven by Robinson to a industrial estate in Grays in Essex, about 30 kilometers east of London.


3. Businesses in Ho Chi Minh City have been anxiously waiting for shipments since early September when Korea's largest container shipping company declared bankruptcy and applied for receipt.


4. , one of the world's largest container shipping companies, has filed for bankruptcy protection in the United States.


5.  The couple have also donated a mobile breast milk container to Tu Du Hospital.


Xem tất cả câu ví dụ về container /kən'teinə/

Tin tức liên quan

 Shipping container crunch lifts Vietnam rice rates to 9-year peak
business 28/03/2021

Shipping container crunch lifts Vietnam rice rates to 9-year peak

industries | 127775584

Rice export prices in Vietnam jumped to their highest since December 2011 last week, as a shortage of containers sent freight rates soaring.

 Raccoon sneaks into Vietnam from US aboard refrigerated container
news 28/03/2021

Raccoon sneaks into Vietnam from US aboard refrigerated container

news | 127785587

A raccoon that stowed away in a refrigerated container sent from the U.S. to Vietnam has been handed over to the Saigon zoo.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…