ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ contact base là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 3 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

contact base

Phát âm

Xem phát âm contact base »

Ý nghĩa

  (Tech) đui/chân tiếp xúc

Xem thêm contact base »
Kết quả #2

contact /kɔntækt/

Phát âm

Xem phát âm contact »

Ý nghĩa

danh từ


  sự chạm, sự tiếp xúc
our troops are in contact with the enemy → quân ta đã chạm với quân địch
point of contact → điểm tiếp xúc
  (toán học) tiếp điểm
  (điện học) sự cho tiếp xúc; chỗ tiếp xúc (hai dòng điện); cái ngắt điện, cái công tắc ((cũng) contact piece)
to break contact → cắt điện, ngắt điện
  sự tiếp xúc, sự giao thiệp, sự gặp gỡ, sự giao dịch, sự đi lại, sự lui tới
to be in contact with someone → giao thiệp với ai, tiếp xúc với ai
  (số nhiều) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cơ hội gặp gỡ, cơ hội làm quen
  người đầu mối liên lạc
  (y học) người có thể truyền bệnh (vì đã tiếp xúc với người bệnh)
to come in (into) contact with
  tiếp xúc với, giao thiệp với
out of contact
  không có quan hệ gì, không gần gũi, không tiếp xúc
to lose contact with
  mất bóng (ai); đứt liên lạc với (ai); không gặp (ai)

ngoại động từ


  cho tiếp với, cho tiếp xúc với

@contact
  (Tech) tiếp điểm, chỗ tiếp xúc; cái công tắc; cái hãm; tiếp xúc; nối (mạch) (đ)

@contact
  sự tiếp xúc; sự mật tiếp; công tắc // tiếp xúc
  c. of higher order sự tiếp xúc bậc cao
  adjustable c. sự tiếp xúc điều chỉnh được
  break c. (máy tính) công tắc hãm
  double c. (hình học) tiếp xúc kép
  high c. tiếp xúc bậc cao
  make c. (máy tính) công tắc đóng
  normally closed c. (máy tính) công tắc đóng thường
  normally open c. (máy tính) công tắc mở thường
  poor c. (máy tính) công tắc xấu
  retaining c. (máy tính) công tắc giữa
  shut off c.(máy tính) công tắc hãm
  total c. tiếp xúc toàn phần
  transfer c. (máy tính) công tắc đổi mạch

Xem thêm contact »
Kết quả #3

base /beis/

Phát âm

Xem phát âm base »

Ý nghĩa

danh từ


  cơ sở, nền, nền tảng, nền móng
  đáy, chấn đế
  căn cứ
air base → căn cứ không quân
military base → căn cứ quân sự
base of operation → căn cứ tác chiến
  (toán học) đường đáy, mặt đáy
base of a triangle → đáy tam giác
  (toán học) cơ số
base of logarithm → cơ số của loga
  (ngôn ngữ học) gốc từ
  (hoá học) Bazơ
'expamle'>to be off one's base
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) mất trí
to get to first base
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) khởi công, bắt đầu làm (việc gì)

ngoại động từ


  đặt tên, đặt cơ sở (cái gì) trên
  dựa vào, căn cứ vào
=to base oneself on facts → dựa vào thực tế

tính từ


  hèn hạ, đê tiện; khúm núm, quỵ luỵ
  thường, không quý (kim loại)
base metals → kim loại thường
  giả (tiền)
base coin → đồng tiền giả

@base
  (Tech) gốc, nền, cơ bản; cực gốc; chân; đui; cơ số = radix; đáy; đế (điện thoại); điểm tựa; trụ; kiềm (bazơ); kho (dữ kiện); đặt nền móng (đ)

@base
  cơ sở, nền, đáy, cơ số
  b. of point cơ sở tại một điểm
  b. of cone đáy của hình nón
  b. of logarithm cơ số của loga
  b. of triangle đáy tam giác
  countable b. cơ sở đếm được
  difference b. cơ sở sai phân
  equivalent b. cơ sở tương đương
  neighbourhood b. (giải tích) cơ sở lân cận
  proper b. (giải tích) cơ sở riêng

Xem thêm base »

Tin được xem nhiều nhất

  Hurricane Ian lashes South Carolina as Florida death toll hits 21
world 03/10/2022

Hurricane Ian lashes South Carolina as Florida death toll hits 21

world | 417545528

Hurricane Ian, one of the worst storms ever to hit the United States, roared into South Carolina on Friday, delivering a powerful second punch after walloping Florida.

  Indian capital gears up to tackle air pollution ahead of winter
world 03/10/2022

Indian capital gears up to tackle air pollution ahead of winter

world | 417555528

The Indian capital of New Delhi will enforce a 15-step action plan to curb pollution ahead of the arrival of winter, when a haze of toxic smog envelops the world's most polluted city.

  Maintenance worker dies in Formosa power plant
news 03/10/2022

Maintenance worker dies in Formosa power plant's pipe explosion

news | 417485528

One worker died and two others were injured in an explosion while doing pipe maintenance work at a thermal power plant run by Taiwan-invested Formosa in central Vietnam.

  46% Q3 surge in average worker
news 03/10/2022

46% Q3 surge in average worker's income: minister

news | 417495528

The average worker’s income in the third quarter rose 46% year-on-year to VND7.6 million ($318), Minister of Planning and Investment Nguyen Chi Dung said at a government meeting Saturday.

  HCMC to face severe nurse shortage
news 03/10/2022

HCMC to face severe nurse shortage

news | 417505528

A shortage of nurses looms at HCMC's public hospitals as fewer students are joining nursing courses at universities, health officials have warned.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…