ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ consume là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 27 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

consume /kən'sju:m/

Phát âm

Xem phát âm consume »

Ý nghĩa

ngoại động từ


  thiêu, đốt, cháy hết, tàn phá (lửa)
  dùng, tiêu thụ
this engine consumes a ton of coal per hour → máy này tiêu thụ một tấn than một giờ
  tiêu thụ, lãng phí, bỏ phí
to consume one's time → tiêu phí thời giờ
  (chỉ động tính từ quá khứ) làm hao mòn, làm héo hon, làm khô héo, làm tiều tuỵ
to be consumed with grief → héo hon vì đau buồn

nội động từ


  cháy đi, tan nát hết
  chết dần, hao mòn, héo hon, mòn mỏi, tiều tuỵ

@consume
  tiêu dùng

Xem thêm consume »
Kết quả #2

consume /kən'sju:m/

Phát âm

Xem phát âm consumed »

Ý nghĩa

ngoại động từ


  thiêu, đốt, cháy hết, tàn phá (lửa)
  dùng, tiêu thụ
this engine consumes a ton of coal per hour → máy này tiêu thụ một tấn than một giờ
  tiêu thụ, lãng phí, bỏ phí
to consume one's time → tiêu phí thời giờ
  (chỉ động tính từ quá khứ) làm hao mòn, làm héo hon, làm khô héo, làm tiều tuỵ
to be consumed with grief → héo hon vì đau buồn

nội động từ


  cháy đi, tan nát hết
  chết dần, hao mòn, héo hon, mòn mỏi, tiều tuỵ

@consume
  tiêu dùng

Xem thêm consumed »
Kết quả #3

consumed power

Phát âm

Xem phát âm consumed power »

Ý nghĩa

  (Tech) công suất tiêu thụ

Xem thêm consumed power »
Kết quả #4

consumedly /kən'sju:midli/

Phát âm

Xem phát âm consumedly »

Ý nghĩa

* phó từ
  quá độ, thái quá, vô hạn đọ, vô cùng

Xem thêm consumedly »
Kết quả #5

Consumer

Phát âm

Xem phát âm Consumer »

Ý nghĩa

  (Econ) Người tiêu dùng
+ Bất cứ đơn vị kinh tế nào có nhu cầu tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ cuối cùng.

Xem thêm Consumer »
Kết quả #6

consumer /kən'sju:mə/

Phát âm

Xem phát âm consumer »

Ý nghĩa

danh từ


  người tiêu dùng, người tiêu thụ (hàng hoá, thực phẩm...)
producers and consumers → những người sản xuất và những người tiêu thụ
consumer resistance
  sự thờ ơ của khách hàng

@consumer
  (Tech) người tiêu thụ, người tiêu dùng, người thuê bao

@consumer
  người tiêu dùng

Xem thêm consumer »
Kết quả #7

Consumer borrowing

Phát âm

Xem phát âm Consumer borrowing »

Ý nghĩa

  (Econ) Khoản vay cho người tiêu dùng; Vay để tiêu dùng.

Xem thêm Consumer borrowing »
Kết quả #8

Consumer choice

Phát âm

Xem phát âm Consumer choice »

Ý nghĩa

  (Econ) Lựa chọn của người tiêu dùng.

Xem thêm Consumer choice »
Kết quả #9

Consumer credit

Phát âm

Xem phát âm Consumer credit »

Ý nghĩa

  (Econ) Tín dụng tiêu dùng
+ Một cụm thuật ngữ chung chỉ việc cho NGƯỜI TIÊU DÙNG vay để mua hàng hoá dịch vụ, nhưng thường không bao giờ gồm việc mua nhà.

Xem thêm Consumer credit »
Kết quả #10

Consumer demand theory

Phát âm

Xem phát âm Consumer demand theory »

Ý nghĩa

  (Econ) Lý thuyết cầu tiêu dùng
+ Lĩnh vực của môn kinh tế học xác định những lý thuyết có thể kiểm nghiệm về cách người tiêu dùng phản ứng lại với những thay đổi trong các biến như giá cả, các giá khác, thay đổi về thu nhập…

Xem thêm Consumer demand theory »

Tin được xem nhiều nhất

  Swastika-wearing ex-pupil kills 15 in Russian school shooting
world 28/09/2022

Swastika-wearing ex-pupil kills 15 in Russian school shooting

world | 415955487

A gunman with a swastika on his teeshirt killed 15 people, including 11 children, and wounded 24 at a school in Russia on Monday before committing suicide, investigators said.

  Swathes of land swamped in Philippines after typhoon
world 28/09/2022

Swathes of land swamped in Philippines after typhoon

world | 415965487

Philippine President Ferdinand Marcos Jr conducted an aerial survey of damage on Monday brought by typhoon Noru, which left heavy flooding across several northern provinces as authorities rushed to get aid to thousands of evacuees.

  Apple says it will manufacture iPhone 14 in India
world 28/09/2022

Apple says it will manufacture iPhone 14 in India

world | 415975487

Apple Inc said on Monday it will manufacture its latest iPhone 14 in India, as the tech giant moves some of its production away from China.

  NASA
world 28/09/2022

NASA's DART spacecraft hits target asteroid in first planetary defense test

world | 415925487

NASA's DART spacecraft successfully slammed into a distant asteroid at hypersonic speed on Monday in the world's first test of a planetary defense system, designed to prevent a potential doomsday meteorite collision with Earth.

  Putin grants Russian citizenship to US whistleblower Snowden
world 28/09/2022

Putin grants Russian citizenship to US whistleblower Snowden

world | 415935487

President Vladimir Putin on Monday granted Russian citizenship to former U.S. intelligence contractor Edward Snowden, nine years after he exposed the scale of secret surveillance operations by the National Security Agency (NSA).

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…