ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ consulted là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

consult /kən'sʌlt/

Phát âm

Xem phát âm consulted »

Ý nghĩa

ngoại động từ


  hỏi ý kiến, thỉnh thị, thăm dò
to consult a lawyer → hỏi ý kiến luật sư
  tra cứu, tham khảo
to consult a dictionary → tra (cứu) tự điển
to consult a map → coi bản đồ
to consult history → tra cứu lịch sử, tham khảo lịch sử
  quan tâm, để ý, lưu ý, nghĩ đến
to consult common interests → nghĩ đến quyền lợi chung
to consult someone's feelings → lưu ý đến tình cảm của ai

nội động từ


  bàn bạc, thảo luận, trao đổi ý kiến, hội ý
to consult together → thảo luận bàn bạc với nhau
we have consulted about the matter → chúng tôi đã hội ý với nhau về việc ấy
to consult one's pillow
  nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ

@consult
  (Tech) cố vấn, tham vấn (đ)

Xem thêm consulted »

Tin được xem nhiều nhất

Dollar rises to all-time high against Vietnamese dong
business 26/09/2022

Dollar rises to all-time high against Vietnamese dong

economy | 415495478

The U.S. dollar continued to strengthen and reached its historic high against Vietnamese currency Saturday.

Textile and garment firms fear drop in profit as orders slow down
business 26/09/2022

Textile and garment firms fear drop in profit as orders slow down

economy | 415485475

Textile firms are bracing for a profit plunge in the second half of this year, with the number of new orders slowing down since the middle of the second quarter.

Dollar climbs to highest peak against Vietnamese dong
business 26/09/2022

Dollar climbs to highest peak against Vietnamese dong

economy | 415475475

The U.S. dollar continued its recent rally, climbing to a fresh peak of over 23,800 against the dong after some banks raised its price Monday.

Digital transformation key to Vietnam
business 26/09/2022

Digital transformation key to Vietnam's ambitions of getting rich and clean

economy | 415465475

Digital transformation would be the key for Vietnam to achieve its targets of becoming a high-income country and a 'net-zero' emissions economy, an IFC vice president says.

Don’t let VND slide further, experts advise government
business 26/09/2022

Don’t let VND slide further, experts advise government

economy | 415455475

Vietnam should not let the dong slide further as maintaining a stable currency exchange rate is key to controlling inflation, experts said at an economic forum Sunday.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…