ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ consultancy

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng consultancy


consultancy

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  sự giúp đỡ ý kiến; sự cố vấn; sự tư vấn
  cơ quan/văn phòng tư vấn về một lĩnh vực nào đó
To open a financial consultancy →Mở văn phòng tư vấn về tài chính
  địa vị của người tư vấn
To accept a three year consultancy abroad →Nhận làm công tác tư vấn ba năm ở nước ngoài

Các câu ví dụ:

1. Vu Ngoc Ha, director of the Dong Nai Trade Union Legal consultancy Center, says though the law caps overtime work at 300 hours a year, most businesses pay based on minimum wages, making incomes too low.

Nghĩa của câu:

Bà Vũ Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Đồng Nai, cho biết mặc dù luật quy định thời gian làm thêm giờ là 300 giờ một năm nhưng hầu hết các doanh nghiệp đều trả lương theo mức lương tối thiểu, khiến thu nhập quá thấp.


2. Serviced apartments in Hanoi and Ho Chi Minh City reported occupancy rates of 88 percent and 80 percent in the second quarter of this year, Do Thi Thu Hang, associate director of research at real estate consultancy Savills Vietnam, said.


3. Mauro Gasparotti, director of real estate consultancy Savills Hotels Asia Pacific, said the limited number of flights have prevented buyers from inspecting properties, and so negotiations are delayed.


4. The consultancy said the findings, released last week, showed a "surprisingly high" number of child labour cases encountered by auditors and noted there was often no remediation in place to ensure the interests of the child were protected.


5. The government will disburse funds to the contractors and the consultancy consortium this month, it added.


Xem tất cả câu ví dụ về consultancy

Tin tức liên quan

 Housing prices soar in the south: property consultancy
business 23/04/2022

Housing prices soar in the south: property consultancy

industries | 377045539

Housing prices in the south increased by 28.8 percent year-on-year in Q4, 2021, to an average of US$2,955 per square meter.

 Novartis, Pharmacity partner to improve healthcare for chronic patients
news 23/04/2022

Novartis, Pharmacity partner to improve healthcare for chronic patients

news | 377055535

The "Patient education and consultancy effectiveness" (PEACE) project by Novartis Vietnam and Pharmacity will provide medical expertise from the HCMC Geriatrics and Retail Pharmacy associations.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…