ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ consult là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 15 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

consult /kən'sʌlt/

Phát âm

Xem phát âm consult »

Ý nghĩa

ngoại động từ


  hỏi ý kiến, thỉnh thị, thăm dò
to consult a lawyer → hỏi ý kiến luật sư
  tra cứu, tham khảo
to consult a dictionary → tra (cứu) tự điển
to consult a map → coi bản đồ
to consult history → tra cứu lịch sử, tham khảo lịch sử
  quan tâm, để ý, lưu ý, nghĩ đến
to consult common interests → nghĩ đến quyền lợi chung
to consult someone's feelings → lưu ý đến tình cảm của ai

nội động từ


  bàn bạc, thảo luận, trao đổi ý kiến, hội ý
to consult together → thảo luận bàn bạc với nhau
we have consulted about the matter → chúng tôi đã hội ý với nhau về việc ấy
to consult one's pillow
  nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ

@consult
  (Tech) cố vấn, tham vấn (đ)

Xem thêm consult »
Kết quả #2

consultancy

Phát âm

Xem phát âm consultancy »

Ý nghĩa

* danh từ
  sự giúp đỡ ý kiến; sự cố vấn; sự tư vấn
  cơ quan/văn phòng tư vấn về một lĩnh vực nào đó
To open a financial consultancy →Mở văn phòng tư vấn về tài chính
  địa vị của người tư vấn
To accept a three year consultancy abroad →Nhận làm công tác tư vấn ba năm ở nước ngoài

Xem thêm consultancy »
Kết quả #3

consultant /kən'sʌltənt/

Phát âm

Xem phát âm consultant »

Ý nghĩa

danh từ


  người hỏi ý kiến
  (y học) thầy thuốc chỉ đạo chuyên môn; thầy thuốc tư vấn
  nhà chuyên môn; chuyên viên, cố vấn; người cho ý kiến; người được hỏi ý kiến

@consultant
  (Tech) cố vấn, chuyên viên tham vấn

Xem thêm consultant »
Kết quả #4

consultant /kən'sʌltənt/

Phát âm

Xem phát âm consultants »

Ý nghĩa

danh từ


  người hỏi ý kiến
  (y học) thầy thuốc chỉ đạo chuyên môn; thầy thuốc tư vấn
  nhà chuyên môn; chuyên viên, cố vấn; người cho ý kiến; người được hỏi ý kiến

@consultant
  (Tech) cố vấn, chuyên viên tham vấn

Xem thêm consultants »
Kết quả #5

consultantship

Kết quả #6

consultation /,kɔnsəl'teiʃn/

Phát âm

Xem phát âm consultation »

Ý nghĩa

danh từ


  sự hỏi ý kiến
  sự tra cứu, sự tham khảo
  sự bàn bạc, sự thảo luận, sự trao đổi ý kiến, sự hội đàm, sự hội ý
to hold a consultation → bàn bạc, thảo luận, hội đàm, hội ý
  (pháp lý) sự hội ý giữa các luật sư
  (y học) sự hội chẩn

Xem thêm consultation »
Kết quả #7

consultation /,kɔnsəl'teiʃn/

Phát âm

Xem phát âm consultations »

Ý nghĩa

danh từ


  sự hỏi ý kiến
  sự tra cứu, sự tham khảo
  sự bàn bạc, sự thảo luận, sự trao đổi ý kiến, sự hội đàm, sự hội ý
to hold a consultation → bàn bạc, thảo luận, hội đàm, hội ý
  (pháp lý) sự hội ý giữa các luật sư
  (y học) sự hội chẩn

Xem thêm consultations »
Kết quả #8

consultative /kən'sʌltətiv/

Phát âm

Xem phát âm consultative »

Ý nghĩa

tính từ


  để hỏi ý kiến; tư vấn

Xem thêm consultative »
Kết quả #9

consult /kən'sʌlt/

Phát âm

Xem phát âm consulted »

Ý nghĩa

ngoại động từ


  hỏi ý kiến, thỉnh thị, thăm dò
to consult a lawyer → hỏi ý kiến luật sư
  tra cứu, tham khảo
to consult a dictionary → tra (cứu) tự điển
to consult a map → coi bản đồ
to consult history → tra cứu lịch sử, tham khảo lịch sử
  quan tâm, để ý, lưu ý, nghĩ đến
to consult common interests → nghĩ đến quyền lợi chung
to consult someone's feelings → lưu ý đến tình cảm của ai

nội động từ


  bàn bạc, thảo luận, trao đổi ý kiến, hội ý
to consult together → thảo luận bàn bạc với nhau
we have consulted about the matter → chúng tôi đã hội ý với nhau về việc ấy
to consult one's pillow
  nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ

@consult
  (Tech) cố vấn, tham vấn (đ)

Xem thêm consulted »
Kết quả #10

consulter

Phát âm

Xem phát âm consulter »

Ý nghĩa

  xem consult

Xem thêm consulter »

Tin được xem nhiều nhất

  Swastika-wearing ex-pupil kills 15 in Russian school shooting
world 28/09/2022

Swastika-wearing ex-pupil kills 15 in Russian school shooting

world | 415955490

A gunman with a swastika on his teeshirt killed 15 people, including 11 children, and wounded 24 at a school in Russia on Monday before committing suicide, investigators said.

  Swathes of land swamped in Philippines after typhoon
world 28/09/2022

Swathes of land swamped in Philippines after typhoon

world | 415965490

Philippine President Ferdinand Marcos Jr conducted an aerial survey of damage on Monday brought by typhoon Noru, which left heavy flooding across several northern provinces as authorities rushed to get aid to thousands of evacuees.

  Apple says it will manufacture iPhone 14 in India
world 28/09/2022

Apple says it will manufacture iPhone 14 in India

world | 415975490

Apple Inc said on Monday it will manufacture its latest iPhone 14 in India, as the tech giant moves some of its production away from China.

  NASA
world 28/09/2022

NASA's DART spacecraft hits target asteroid in first planetary defense test

world | 415925490

NASA's DART spacecraft successfully slammed into a distant asteroid at hypersonic speed on Monday in the world's first test of a planetary defense system, designed to prevent a potential doomsday meteorite collision with Earth.

  Putin grants Russian citizenship to US whistleblower Snowden
world 28/09/2022

Putin grants Russian citizenship to US whistleblower Snowden

world | 415935490

President Vladimir Putin on Monday granted Russian citizenship to former U.S. intelligence contractor Edward Snowden, nine years after he exposed the scale of secret surveillance operations by the National Security Agency (NSA).

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…