ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ consuls là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 6 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

consul /'kɔnsəl/

Phát âm

Xem phát âm consuls »

Ý nghĩa

danh từ


  lãnh sự
  (sử học) quan tổng tài (Pháp)
  quan chấp chính tối cao (cổ La mã)

Xem thêm consuls »
Kết quả #2

consulship /'kɔnsəlʃip/

Phát âm

Xem phát âm consulship »

Ý nghĩa

danh từ


  chức lãnh sự

Xem thêm consulship »
Kết quả #3

consulship

Phát âm

Xem phát âm consulship »

Ý nghĩa

Consulship là chức vụ lãnh đạo cao nhất trong hệ thống chính trị La Mã cổ đại. Phiên âm: /ˈkɒnsəlˌʃɪp/

Xem thêm consulship »
Kết quả #4

consulship /'kɔnsəlʃip/

Phát âm

Xem phát âm consulships »

Ý nghĩa

danh từ


  chức lãnh sự

Xem thêm consulships »
Kết quả #5

consulships

Phát âm

Xem phát âm consulships »

Ý nghĩa

Consulships (n): hoạt động cố vấn hoặc nhiệm kỳ làm tổng lãnh sự /ˈkɒnsjʊlʃɪps/

Xem thêm consulships »
Kết quả #6

consulships

Phát âm

Xem phát âm consulships »

Ý nghĩa

consulships là danh từ số nhiều của từ consulship, có nghĩa là chức vụ của các lãnh đạo tại La Mã cổ đại, được phiên âm là /ˈkɒnsəlʃɪps/.

Xem thêm consulships »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…