ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ consul là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 23 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

consul /'kɔnsəl/

Phát âm

Xem phát âm consul »

Ý nghĩa

danh từ


  lãnh sự
  (sử học) quan tổng tài (Pháp)
  quan chấp chính tối cao (cổ La mã)

Xem thêm consul »
Kết quả #2

consul-general /'kɔnsəl'dʤenərəl/

Phát âm

Xem phát âm consul-general »

Ý nghĩa

danh từ


  tổng lãnh sự

Xem thêm consul-general »
Kết quả #3

consular /'kɔnsjulə/

Phát âm

Xem phát âm consular »

Ý nghĩa

tính từ


  (thuộc) lãnh sự

Xem thêm consular »
Kết quả #4

consulate /'kɔnsjulit/

Phát âm

Xem phát âm consulate »

Ý nghĩa

danh từ


  chức lãnh sự
  toà lãnh sự
  (sử học) chế độ tổng tài (Pháp)
  chức chấp chính tối cao (cổ La mã)

Xem thêm consulate »
Kết quả #5

consulate /'kɔnsjulit/

Phát âm

Xem phát âm consulates »

Ý nghĩa

danh từ


  chức lãnh sự
  toà lãnh sự
  (sử học) chế độ tổng tài (Pháp)
  chức chấp chính tối cao (cổ La mã)

Xem thêm consulates »
Kết quả #6

consul /'kɔnsəl/

Phát âm

Xem phát âm consuls »

Ý nghĩa

danh từ


  lãnh sự
  (sử học) quan tổng tài (Pháp)
  quan chấp chính tối cao (cổ La mã)

Xem thêm consuls »
Kết quả #7

consulship /'kɔnsəlʃip/

Phát âm

Xem phát âm consulship »

Ý nghĩa

danh từ


  chức lãnh sự

Xem thêm consulship »
Kết quả #8

consulship /'kɔnsəlʃip/

Phát âm

Xem phát âm consulships »

Ý nghĩa

danh từ


  chức lãnh sự

Xem thêm consulships »
Kết quả #9

consult /kən'sʌlt/

Phát âm

Xem phát âm consult »

Ý nghĩa

ngoại động từ


  hỏi ý kiến, thỉnh thị, thăm dò
to consult a lawyer → hỏi ý kiến luật sư
  tra cứu, tham khảo
to consult a dictionary → tra (cứu) tự điển
to consult a map → coi bản đồ
to consult history → tra cứu lịch sử, tham khảo lịch sử
  quan tâm, để ý, lưu ý, nghĩ đến
to consult common interests → nghĩ đến quyền lợi chung
to consult someone's feelings → lưu ý đến tình cảm của ai

nội động từ


  bàn bạc, thảo luận, trao đổi ý kiến, hội ý
to consult together → thảo luận bàn bạc với nhau
we have consulted about the matter → chúng tôi đã hội ý với nhau về việc ấy
to consult one's pillow
  nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ

@consult
  (Tech) cố vấn, tham vấn (đ)

Xem thêm consult »
Kết quả #10

consultancy

Phát âm

Xem phát âm consultancy »

Ý nghĩa

* danh từ
  sự giúp đỡ ý kiến; sự cố vấn; sự tư vấn
  cơ quan/văn phòng tư vấn về một lĩnh vực nào đó
To open a financial consultancy →Mở văn phòng tư vấn về tài chính
  địa vị của người tư vấn
To accept a three year consultancy abroad →Nhận làm công tác tư vấn ba năm ở nước ngoài

Xem thêm consultancy »

Tin được xem nhiều nhất

Dollar rises to all-time high against Vietnamese dong
business 26/09/2022

Dollar rises to all-time high against Vietnamese dong

economy | 415495473

The U.S. dollar continued to strengthen and reached its historic high against Vietnamese currency Saturday.

Textile and garment firms fear drop in profit as orders slow down
business 26/09/2022

Textile and garment firms fear drop in profit as orders slow down

economy | 415485473

Textile firms are bracing for a profit plunge in the second half of this year, with the number of new orders slowing down since the middle of the second quarter.

Dollar climbs to highest peak against Vietnamese dong
business 26/09/2022

Dollar climbs to highest peak against Vietnamese dong

economy | 415475473

The U.S. dollar continued its recent rally, climbing to a fresh peak of over 23,800 against the dong after some banks raised its price Monday.

Digital transformation key to Vietnam
business 26/09/2022

Digital transformation key to Vietnam's ambitions of getting rich and clean

economy | 415465473

Digital transformation would be the key for Vietnam to achieve its targets of becoming a high-income country and a 'net-zero' emissions economy, an IFC vice president says.

Don’t let VND slide further, experts advise government
business 26/09/2022

Don’t let VND slide further, experts advise government

economy | 415455473

Vietnam should not let the dong slide further as maintaining a stable currency exchange rate is key to controlling inflation, experts said at an economic forum Sunday.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…