ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ constraint là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 5 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

Constraint

Phát âm

Xem phát âm Constraint »

Ý nghĩa

  (Econ) Rằng buộc
+ Thường là một mối quan hệ toán học giữa CÁC BIẾN LỰA CHỌN của một bài toán tối ưu hoá; trong đó một hàm nào đó của biến (ví dụ HÀM TUYẾN TÍNH) không bằng một hằng số.

Xem thêm Constraint »
Kết quả #2

constraint /kən'streint/

Phát âm

Xem phát âm constraint »

Ý nghĩa

danh từ


  sự bắt ép, sự ép buộc, sự cưỡng ép, sự thúc ép
to act under constraint → hành động do bị ép buộc
  sự đè nén, sự kiềm chế
  sự gượng gạo, sự miễn cưỡng; sự e dè
to speak without constraint → nói không e dè
  sự câu thúc, sự giam hãm, sự nhốt (người điên)

@constraint
  (Tech) ước chế, ràng buộc

@constraint
  sự ràng buộc, sự hạn chế
  artificial c. liên hệ giả tạo, ràng buộc giả tạo
  dual c.s ràng buộc đối ngẫu
  feasible c.s (lý thuyết trò chơi) ràng buộc chấp nhận được
  geometric c. ràng buộc hình học
  ideal c. ràng buộc lý tưởng
  nonintegrable c. ràng buộc không khả tích
  rheonomous c. (cơ học) liên kết không ngừng
  row c. ràng buộc về hàng
  scleronomous c. (cơ học) liên kết dừng

Xem thêm constraint »
Kết quả #3

Constraint (informal / formal)

Phát âm

Xem phát âm Constraint (informal »

Ý nghĩa

  (Econ) Hạn chế / Ràng buộc (không chính thức/ chính thức) ngoài quy định/ theo quy định.

Xem thêm Constraint (informal »
Kết quả #4

constraint matrix

Phát âm

Xem phát âm constraint matrix »

Ý nghĩa

  (Tech) ma trận ràng buộc

Xem thêm constraint matrix »
Kết quả #5

Constraint

Phát âm

Xem phát âm constraints »

Ý nghĩa

  (Econ) Rằng buộc
+ Thường là một mối quan hệ toán học giữa CÁC BIẾN LỰA CHỌN của một bài toán tối ưu hoá; trong đó một hàm nào đó của biến (ví dụ HÀM TUYẾN TÍNH) không bằng một hằng số.

Xem thêm constraints »

Tin được xem nhiều nhất

Dollar rises to all-time high against Vietnamese dong
business 26/09/2022

Dollar rises to all-time high against Vietnamese dong

economy | 415495472

The U.S. dollar continued to strengthen and reached its historic high against Vietnamese currency Saturday.

Textile and garment firms fear drop in profit as orders slow down
business 26/09/2022

Textile and garment firms fear drop in profit as orders slow down

economy | 415485472

Textile firms are bracing for a profit plunge in the second half of this year, with the number of new orders slowing down since the middle of the second quarter.

Dollar climbs to highest peak against Vietnamese dong
business 26/09/2022

Dollar climbs to highest peak against Vietnamese dong

economy | 415475472

The U.S. dollar continued its recent rally, climbing to a fresh peak of over 23,800 against the dong after some banks raised its price Monday.

Digital transformation key to Vietnam
business 26/09/2022

Digital transformation key to Vietnam's ambitions of getting rich and clean

economy | 415465472

Digital transformation would be the key for Vietnam to achieve its targets of becoming a high-income country and a 'net-zero' emissions economy, an IFC vice president says.

Don’t let VND slide further, experts advise government
business 26/09/2022

Don’t let VND slide further, experts advise government

economy | 415455472

Vietnam should not let the dong slide further as maintaining a stable currency exchange rate is key to controlling inflation, experts said at an economic forum Sunday.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…