ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ constitutionalize là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

constitutionalize

Phát âm

Xem phát âm constitutionalize »

Ý nghĩa

* ngoại động từ
  bắt phải theo hiến pháp; hiến pháp hoá

Xem thêm constitutionalize »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…