ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conspiratorial là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 3 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

conspiratorial

Phát âm

Xem phát âm conspiratorial »

Ý nghĩa

* tính từ
  bí ẩn

Xem thêm conspiratorial »
Kết quả #2

conspiratorial

Phát âm

Xem phát âm conspiratorial »

Ý nghĩa

Nghĩa: liên quan đến mối liên kết bí mật và âm mưu giữa các cá nhân hoặc tổ chức.Phiên âm: /kənˌspɪr.əˈtɔːr.i.əl/

Xem thêm conspiratorial »
Kết quả #3

conspiratorially

Phát âm

Xem phát âm conspiratorially »

Ý nghĩa

  xem conspiratorial

Xem thêm conspiratorially »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…