ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ consommé là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 5 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

consommé /kən'sɔmei/

Phát âm

Xem phát âm consomme »

Ý nghĩa

danh từ


  nước dùng

Xem thêm consomme »
Kết quả #2

consommé /kən'sɔmei/

Phát âm

Xem phát âm consommé »

Ý nghĩa

danh từ


  nước dùng

Xem thêm consommé »
Kết quả #3

consomme

Phát âm

Xem phát âm consomme »

Ý nghĩa

Consomme là một loại súp trong nấu ăn, được làm từ nước thịt, rau củ và quả trộn. Consomme thường được phục vụ ở nhiệt độ cao và có thể được trang trí bằng các loại rau củ nhỏ hoặc trái cây để làm cho món súp trở nên đẹp mắt hơn.Phiên âm: /ˈkɒnsəmeɪ/

Xem thêm consomme »
Kết quả #4

consommes

Phát âm

Xem phát âm consommes »

Ý nghĩa

Consommés (/kɒnsəˈmeɪz/): món súp rõ nét, được làm từ nước thịt, thường được dùng như món khai vị trong ẩm thực phương Tây.

Xem thêm consommes »
Kết quả #5

consommes

Phát âm

Xem phát âm consommes »

Ý nghĩa

Xem thêm consommes »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…