ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ consecratory là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

consecratory

Phát âm

Xem phát âm consecratory »

Ý nghĩa

  xem consecrate

Xem thêm consecratory »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…