ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conscribe là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 2 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

conscribe /kən'skraib/

Phát âm

Xem phát âm conscribe »

Ý nghĩa

ngoại động từ


  (từ hiếm,nghĩa hiếm) (như) conscript

Xem thêm conscribe »
Kết quả #2

conscribes

Phát âm

Xem phát âm conscribes »

Ý nghĩa

conscribes /kənˈskraɪbz/ (động từ) - ghi tên vào danh sách, đặt tên vào danh sách, chỉ địnhNghĩa: conscribes có nghĩa là ghi tên vào danh sách hoặc đặt tên vào danh sách. Nó cũng có thể có nghĩa là chỉ định ai đó để tham gia vào một nhiệm vụ hoặc chương trình. Đây là một từ mang tính chất hành động, thường được sử dụng trong các văn bản pháp lý hoặc quân sự.

Xem thêm conscribes »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…