ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ connoisseurs là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 2 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

connoisseur /,kɔni'sə:/

Phát âm

Xem phát âm connoisseurs »

Ý nghĩa

danh từ


  người sành sỏi, người thành thạo
a connoisseur in (of) paintings → người sành sỏi về hoạ

Xem thêm connoisseurs »
Kết quả #2

connoisseurship

Phát âm

Xem phát âm connoisseurship »

Ý nghĩa

  xem connoisseur

Xem thêm connoisseurship »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…