ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conning tower là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 2 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

conning

Phát âm

Xem phát âm conning »

Ý nghĩa

* tính từ
  (hàng hải) chỉ huy

Xem thêm conning »
Kết quả #2

tower /'tauə/

Phát âm

Xem phát âm tower »

Ý nghĩa

danh từ


  tháp
ivory tower → tháp ngà (của những người trí thức thoát ly thực tế)
  đồn luỹ, pháo đài
'expamle'>to be a tower of strength to somebody
  là người có đủ sức để bảo vệ cho ai

nội động từ


  ( → above) vượt hẳn lên, cao hơn ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
the castle towered above the valley → toà lâu đài vượt hẳn lên cao hơn thung lũng
Shakespeare towered above all his contemporaries → Sếch xpia vượt hẳn lên những nhà văn cùng thời
  bay lên, vút lên cao

@tower
  tháp

Xem thêm tower »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…