ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ connectors là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

connector

Phát âm

Xem phát âm connectors »

Ý nghĩa

  (Tech) đầu nối dây, đầu kẹp, bộ nối, bộ liên kết

Xem thêm connectors »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…