ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ connection diagram là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 3 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

connection diagram

Phát âm

Xem phát âm connection diagram »

Ý nghĩa

  (Tech) sơ đồ nối

Xem thêm connection diagram »
Kết quả #2

connection /kə'nekʃn/

Phát âm

Xem phát âm connection »

Ý nghĩa

danh từ


  sự liên quan, sự liên lạc, mối quan hệ; sự chấp nối
to have a connection with → có quan hệ với
  sự mạch lạc
there is no connection in his speech → bài nói của anh ta chẳng có mạch lạc gì cả
  sự giao thiệp, sự kết giao
to form a connection with someone → giao thiệp với ai
to break off a connection → tuyệt đường giao thiệp, tuyệt giao
  bà con, họ hàng, thân thuộc
he is a connection of mine → anh ta là người bà con của tôi
  (tôn giáo) phái, giáo phái
  (thương nghiệp) khách hàng
shop has a good (wide) connection → cửa hàng đông khách
  tàu xe chạy nối tiếp (tiếp vận với những tàu xe khác)
to miss the connection → nhỡ mất chuyến xe chạy nối tiếp
  vật (để) nối; chỗ nối (hai ống nối với nhau)
in that connection
  về điều đó, liên quan đến điều đó
in connection with
  có quan hệ với, có liên quan với, có dính líu tới
  chạy nối tiếp với (tàu xe)

@connection
  (Tech) nối; phép nối, cách nối; đóng mạch; mạch

@connection
  sự nối, sự liên hệ; sơ đồ; tính liên thông
  affine c. liên thông afin
  bridge c. nối bắc cầu
  delta c. (kỹ thuật) đấu kiểu tam giác
  nonlinear c. (hình học) liên thông không tuyến tính
  non symmetric(al) c. liên thông không đối xứng
  parallel c. (kỹ thuật) [ghép, mắc] song song
  projective c. (hình học) liên thông xạ ảnh
  semi metric c. liên thông nửa mêtric
  semi symmetric c. liên thông nửa đối xứng
  series c. (kỹ thuật) [ghép, mắc] nối tiếp
  symmetric(al) c. liên thông đối xứng
  tendem c. (kỹ thuật) nối dọc

Xem thêm connection »
Kết quả #3

diagram /'daiəgræm/

Phát âm

Xem phát âm diagram »

Ý nghĩa

danh từ


  biểu đồ

@diagram
  (Tech) sơ đồ

@diagram
  (máy tính) biểu đồ, sơ đồ
  arithlog d. biểu đồ lôga số
  assumption d. biểu đồ lý thuết, biểu đồ giả định
  base d. sơ đồ cơ sở
  bending moment d. biểu đồ mômen uốn
  block d. sơ đồ khối
  circuit d. sơ đồ mạch
  cording d. sơ đồ mắc, cách mắc
  correlation d. biểu đồ tương quan
  discharge d. đồ thị phóng điện
  elementary d. sơ đồ vẽ nguyên tắc
  energy discharge d. biểu đồ tán năng
  flow out d. biểu đồ lưu xuất
  functional d. sơ đồ hàm
  influence d. đường ảnh hưởng
  inspection d. biểu đồ quá trình kiểm tra, biểu đồ phân tích liên tiếp
  installation d. sơ đồ bố trí
  interconnecting wiring d. sơ đồ nối, sơ đồ lắp ráp
  key d. sơ đồ hàm
  line d. sơ đồ tuyến tính
  load d. biểu đồ tải trọng
  memoric d. sơ đồ để nhớ
  natural alignment d. sơ đồ thẳng hàng tự nhiên
  non alignment d. sơ đồ không thẳng hàng
  percentage d. (toán kinh tế) sơ đồ phần trăm
  phase d. sơ đồ pha
  schematic d. (máy tính) biểu đồ khái lược
  skeleton d. (máy tính) sơ đồ khung
  vector d. biểu đồ vectơ
  velocity time d. biểu đồ vận tốc thời gian
  wireless d. sơ đồ nối, sơ đồ lắp ghép

Xem thêm diagram »

Tin được xem nhiều nhất

Dollar rises to all-time high against Vietnamese dong
business 26/09/2022

Dollar rises to all-time high against Vietnamese dong

economy | 415495472

The U.S. dollar continued to strengthen and reached its historic high against Vietnamese currency Saturday.

Textile and garment firms fear drop in profit as orders slow down
business 26/09/2022

Textile and garment firms fear drop in profit as orders slow down

economy | 415485472

Textile firms are bracing for a profit plunge in the second half of this year, with the number of new orders slowing down since the middle of the second quarter.

Dollar climbs to highest peak against Vietnamese dong
business 26/09/2022

Dollar climbs to highest peak against Vietnamese dong

economy | 415475472

The U.S. dollar continued its recent rally, climbing to a fresh peak of over 23,800 against the dong after some banks raised its price Monday.

Digital transformation key to Vietnam
business 26/09/2022

Digital transformation key to Vietnam's ambitions of getting rich and clean

economy | 415465472

Digital transformation would be the key for Vietnam to achieve its targets of becoming a high-income country and a 'net-zero' emissions economy, an IFC vice president says.

Don’t let VND slide further, experts advise government
business 26/09/2022

Don’t let VND slide further, experts advise government

economy | 415455472

Vietnam should not let the dong slide further as maintaining a stable currency exchange rate is key to controlling inflation, experts said at an economic forum Sunday.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…