ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ connect là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 28 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

connect /kə'nekt/

Phát âm

Xem phát âm connect »

Ý nghĩa

ngoại động từ


  nối, nối lại, chấp nối
to connect one thing to (with) number → nối vật này với vật khác
  liên hệ (trong ý nghĩ)
  làm cho có mạch lạc
  (thường), dạng bị động kết liên, kết thân, kết giao; có quan hệ với, có họ hàng với
to be connected with a family → kết thân với một gia đình, thông gia với một gia đình

nội động từ


  nối nhau, nối tiếp nhau
the two trains connect at Y → hai chuyến xe lửa tiếp vận ở ga Y

@connect
  (Tech) nối, đóng (mạch)

@connect
  nối lại, làm cho liên thông

Xem thêm connect »
Kết quả #2

connect node

Phát âm

Xem phát âm connect node »

Ý nghĩa

  (Tech) nút nối, điểm liên kết

Xem thêm connect node »
Kết quả #3

connectable

Phát âm

Xem phát âm connectable »

Ý nghĩa

  xem connect

Xem thêm connectable »
Kết quả #4

connected /kə'nektid/

Phát âm

Xem phát âm connected »

Ý nghĩa

tính từ


  mạch lạc (bài nói, lý luận...)
  có quan hệ vơi, có họ hàng với
well connected → có họ hàng thân thuộc với những người chức trọng quyền cao
  (toán học) liên thông
connected space → không gian liên thông với nhau

@connected
  (Tech) được nối

Xem thêm connected »
Kết quả #5

connected graph

Phát âm

Xem phát âm connected graph »

Ý nghĩa

  (Tech) đồ thị nối

Xem thêm connected graph »
Kết quả #6

connectedly

Phát âm

Xem phát âm connectedly »

Ý nghĩa

  xem connected

Xem thêm connectedly »
Kết quả #7

connectedness /kə'nektidnis/

Phát âm

Xem phát âm connectedness »

Ý nghĩa

danh từ


  sự mạch lạc
  sự liên hệ, sự liên quan, sự quan hệ

Xem thêm connectedness »
Kết quả #8

connecter

Phát âm

Xem phát âm connecter »

Ý nghĩa

  xem connect

Xem thêm connecter »
Kết quả #9

connecter

Phát âm

Xem phát âm connecters »

Ý nghĩa

  xem connect

Xem thêm connecters »
Kết quả #10

connectible /kə'nektəbl/

Phát âm

Xem phát âm connectible »

Ý nghĩa

tính từ


  có thể nối lại với nhau, có thể chấp nối

Xem thêm connectible »

Tin được xem nhiều nhất

Dollar rises to all-time high against Vietnamese dong
business 26/09/2022

Dollar rises to all-time high against Vietnamese dong

economy | 415495478

The U.S. dollar continued to strengthen and reached its historic high against Vietnamese currency Saturday.

Textile and garment firms fear drop in profit as orders slow down
business 26/09/2022

Textile and garment firms fear drop in profit as orders slow down

economy | 415485475

Textile firms are bracing for a profit plunge in the second half of this year, with the number of new orders slowing down since the middle of the second quarter.

Dollar climbs to highest peak against Vietnamese dong
business 26/09/2022

Dollar climbs to highest peak against Vietnamese dong

economy | 415475475

The U.S. dollar continued its recent rally, climbing to a fresh peak of over 23,800 against the dong after some banks raised its price Monday.

Digital transformation key to Vietnam
business 26/09/2022

Digital transformation key to Vietnam's ambitions of getting rich and clean

economy | 415465475

Digital transformation would be the key for Vietnam to achieve its targets of becoming a high-income country and a 'net-zero' emissions economy, an IFC vice president says.

Don’t let VND slide further, experts advise government
business 26/09/2022

Don’t let VND slide further, experts advise government

economy | 415455475

Vietnam should not let the dong slide further as maintaining a stable currency exchange rate is key to controlling inflation, experts said at an economic forum Sunday.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…