ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conn là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 71 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

conn /kɔn/

Phát âm

Xem phát âm conn »

Ý nghĩa

ngoại động từ


  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) điều khiễn, lái (con tàu) ((cũng) con)

Xem thêm conn »
Kết quả #2

connascence

Phát âm

Xem phát âm connascence »

Ý nghĩa

* danh từ
  con cùng sinh; vật cùng sinh

Xem thêm connascence »
Kết quả #3

connascent

Phát âm

Xem phát âm connascent »

Ý nghĩa

* tính từ
  sinh cùng lúc

Xem thêm connascent »
Kết quả #4

connate /'kɔneit/

Phát âm

Xem phát âm connate »

Ý nghĩa

tính từ


  bẩm sinh
  cùng sinh ra, sinh đồng thời
  (sinh vật học) hợp sinh

Xem thêm connate »
Kết quả #5

connately

Phát âm

Xem phát âm connately »

Ý nghĩa

  xem connate

Xem thêm connately »
Kết quả #6

connateness

Phát âm

Xem phát âm connateness »

Ý nghĩa

  xem connate

Xem thêm connateness »
Kết quả #7

connatural

Phát âm

Xem phát âm connatural »

Ý nghĩa

* tính từ
  tự nhiên; hồn nhiên
  bẩm sinh (+ to)
  cùng loại; cùng bản chất

Xem thêm connatural »
Kết quả #8

connect /kə'nekt/

Phát âm

Xem phát âm connect »

Ý nghĩa

ngoại động từ


  nối, nối lại, chấp nối
to connect one thing to (with) number → nối vật này với vật khác
  liên hệ (trong ý nghĩ)
  làm cho có mạch lạc
  (thường), dạng bị động kết liên, kết thân, kết giao; có quan hệ với, có họ hàng với
to be connected with a family → kết thân với một gia đình, thông gia với một gia đình

nội động từ


  nối nhau, nối tiếp nhau
the two trains connect at Y → hai chuyến xe lửa tiếp vận ở ga Y

@connect
  (Tech) nối, đóng (mạch)

@connect
  nối lại, làm cho liên thông

Xem thêm connect »
Kết quả #9

connect node

Phát âm

Xem phát âm connect node »

Ý nghĩa

  (Tech) nút nối, điểm liên kết

Xem thêm connect node »
Kết quả #10

connectable

Phát âm

Xem phát âm connectable »

Ý nghĩa

  xem connect

Xem thêm connectable »

Tin được xem nhiều nhất

Former deputy health minister arrested for negligence
news 06/10/2022

Former deputy health minister arrested for negligence

news | 418515563

Former Deputy Health Minister Cao Minh Quang has been detained pending investigation of charges of negligence leading to losses for the state, police announced Friday.

Cuba assists Vietnam with medical team, antiviral drug for Covid-19 fight
news 06/10/2022

Cuba assists Vietnam with medical team, antiviral drug for Covid-19 fight

news | 418505563

Cuba has sent to Vietnam a team of medical experts and thousands of vials of an antiviral drug to assist in the fight against Covid-19.

Vietnam must produce own Covid vaccines, drugs: PM
news 06/10/2022

Vietnam must produce own Covid vaccines, drugs: PM

news | 418495563

Prime Minister Pham Minh Chinh on Saturday said Vietnam must produce its own Covid-19 vaccines and drugs to save budget costs.

Former health minister arrested in anti-corruption drive
news 06/10/2022

Former health minister arrested in anti-corruption drive

news | 418485563

Nguyen Thanh Long was arrested Tuesday, hours after he was dismissed as health minister for his involvement in a Covid-19 test kit fraud.

Consequences if hospitals are forced to buy cheap, doctors warn
news 06/10/2022

Consequences if hospitals are forced to buy cheap, doctors warn

news | 418475563

A bidding process that requires hospitals to buy the cheapest medical products and tools is worrying doctors, who warn low-quality products directly impact patients' health.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…