ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conmen

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng conmen


con man

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  kẻ bịp bợm

Tin tức liên quan

 Foreign conmen jailed for stealing $65,000 from Vietnamese women
news 29/05/2021

Foreign conmen jailed for stealing $65,000 from Vietnamese women

news | 213015574

Three men from Nigeria and Cameroon will spend 15-18 years in jail for cheating two Vietnamese women to the tune of more than VND1.5 billion ($65,800).

 Foreign conmen jailed for stealing $65,000 from Vietnamese women
news 29/05/2021

Foreign conmen jailed for stealing $65,000 from Vietnamese women

news | 213025569

Three men from Nigeria and Cameroon will spend 15-18 years in jail for cheating two Vietnamese women to the tune of more than VND1.5 billion ($65,800).

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…