ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conker là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 3 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

conker

Phát âm

Xem phát âm conker »

Ý nghĩa

* danh từ
  cây dẻ ngựa

Xem thêm conker »
Kết quả #2

conker

Phát âm

Xem phát âm conker »

Ý nghĩa

Conker là một từ trong tiếng Anh có nghĩa là hạt dẻ. Phiên âm của từ này là /ˈkɒŋkər/.

Xem thêm conker »
Kết quả #3

conkers /'kɔɳkəz/

Phát âm

Xem phát âm conkers »

Ý nghĩa

danh từ

số nhiều
  trò chơi chọi sâu hạt

Xem thêm conkers »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…