ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conjunctive search là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 3 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

conjunctive search

Phát âm

Xem phát âm conjunctive search »

Ý nghĩa

  (Tech) tìm kiếm hội

Xem thêm conjunctive search »
Kết quả #2

conjunctive /kən'dʤʌɳk'taivə/

Phát âm

Xem phát âm conjunctive »

Ý nghĩa

tính từ


  để nối tiếp, để liên kết, để tiếp hợp
conjunctive tistue → (sinh vật học) mô liên kết
  (ngôn ngữ học) có tính chất liên từ

@conjunctive
  hội

Xem thêm conjunctive »
Kết quả #3

search /sə:tʃ/

Phát âm

Xem phát âm search »

Ý nghĩa

danh từ


  sự nhìn để tìm, sự sờ để tìm; sự khám xét, sự lục soát
right of search → (pháp lý) quyền khám tàu
search of a house → sự khám nhà
  sự điều tra, sự nghiên cứu
'expamle'>to be in search of something
  đang đi tìm cái gì
to make a search for someone
  đi tìm ai

động từ


  nhìn để tìm, sờ để tìm; khám xét, lục soát
=to search the house for weapons → khám nhà tìm vũ khí
  dò, tham dò
to search men's hearts → thăm dò lòng người
to search a wound → dò một vết thương
  điều tra
  bắn xuyên vào tận ngách (hầm...)
  (từ cổ,nghĩa cổ) tìm tòi, tìm cho ra
to search out
  tìm tòi
  tìm thấy
search me!
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) nào tôi có biết, làm sao mà tôi biết được!

@search
  tìm tòi, nghiên cứu
  s. out tìm thấy

Xem thêm search »

Tin được xem nhiều nhất

Dollar rises to all-time high against Vietnamese dong
business 26/09/2022

Dollar rises to all-time high against Vietnamese dong

economy | 415495478

The U.S. dollar continued to strengthen and reached its historic high against Vietnamese currency Saturday.

Textile and garment firms fear drop in profit as orders slow down
business 26/09/2022

Textile and garment firms fear drop in profit as orders slow down

economy | 415485475

Textile firms are bracing for a profit plunge in the second half of this year, with the number of new orders slowing down since the middle of the second quarter.

Dollar climbs to highest peak against Vietnamese dong
business 26/09/2022

Dollar climbs to highest peak against Vietnamese dong

economy | 415475475

The U.S. dollar continued its recent rally, climbing to a fresh peak of over 23,800 against the dong after some banks raised its price Monday.

Digital transformation key to Vietnam
business 26/09/2022

Digital transformation key to Vietnam's ambitions of getting rich and clean

economy | 415465475

Digital transformation would be the key for Vietnam to achieve its targets of becoming a high-income country and a 'net-zero' emissions economy, an IFC vice president says.

Don’t let VND slide further, experts advise government
business 26/09/2022

Don’t let VND slide further, experts advise government

economy | 415455475

Vietnam should not let the dong slide further as maintaining a stable currency exchange rate is key to controlling inflation, experts said at an economic forum Sunday.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…