ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conjugate transfer constant là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 4 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

conjugate transfer constant

Phát âm

Xem phát âm conjugate transfer constant »

Ý nghĩa

  (Tech) hệ số truyền liên hợp

Xem thêm conjugate transfer constant »
Kết quả #2

conjugate /'kɔndʤugit/

Phát âm

Xem phát âm conjugate »

Ý nghĩa

tính từ


  kết hợp, ghép đôi (vật)
  (ngôn ngữ học) cùng gốc (từ)
  (toán học) liên hợp
conjugate groups → nhóm liên hợp
  (sinh vật học) tiếp hợp

danh từ


  (ngôn ngữ học) từ cùng gốc
  (toán học) trục liên hợp; đường kính liên hợp;; số liên hợp

ngoại động từ


  (ngôn ngữ học) chia (động từ)

nội động từ


  giao hợp
  (sinh vật học) tiếp hợp

@conjugate
  (Tech) liên hợp

@conjugate
  liên hợp
  c. of a function liên hợp của một hàm
  harmonic c. liên hợp điều hoà

Xem thêm conjugate »
Kết quả #3

transfer /'trænsfə:/

Phát âm

Xem phát âm transfer »

Ý nghĩa

danh từ


  sự di chuyển, sự dời chỗ; sự truyền
heat transfer → sự truyền nhiệt
  sự nhượng, sự nhường lại, sự chuyển cho
  (nghệ thuật) bản đồ lại
  sự thuyên chuyển (nhân viên...)
  sự chuyển khoản (tài vụ)
  vé chuyển xe tàu (để tiếp tục đi trên tuyến đường khác)
  binh sĩ thuyên chuyển (từ đơn vị này sang đơn vị khác)

động từ


  dời, chuyển, dọn
  nhượng, nhường, chuyển cho
to transfer land → nhượng đất
  đồ lại, in lại
  thuyên chuyển (nhân viên...)
to transfer a student from English department to Chinese department → chuyển một học sinh từ khoa Anh sang khoa Trung
  chuyển xe, đổi xe (để tiếp tục đi trên tuyến đường khác)

@transfer
  sự di chuyển, truyền
  energy t. sự di chuyển năng lượng
  heat t. sự truyền nhiệt
  momentum t. sự truyền động lượng

Xem thêm transfer »
Kết quả #4

constant /'kɔnstənt/

Phát âm

Xem phát âm constant »

Ý nghĩa

tính từ


  bền lòng, kiên trì
  kiên định, trung kiên; trung thành, chung thuỷ
to remain constant to one's principles → trung thành với nguyên tắc của mình
  không ngớt, không dứt, liên miên, liên tiếp
constant rain → mưa liên miên
constant chatter → sự nói không dứt, sự nói liên miên
  bất biến, không thay đổi

@constant
  (Tech) hằng số, số không đổi, hằng lượng; hệ số

@constant
  bằng số, hằng lượng, số không đổi
  c. of integration hằng số tích phân
  c. of proportionality hệ số tỷ lệ
  absolute c. hằng số tuyệt đối
  arbitrary c. hằng số tuỳ ý
  beam c. hằng số dầm
  characteristic c. hằng số đặc trưng
  coupling c. hằng số ngẫu hợp
  damping c. hằng số làm tắt dần
  dielectric c (vật lí) hằng số điện môi
  elastic c hằng số đàn hồi
  gravitation c. hằng số hấp dẫn
  logical c. (logic học) hằng lượng lôgic
  multiplication c.s of an algebra hằng số lượng nhận của một đại số
  nummerical hằng số
  oscillation c hằng số dao động
  plase c. hằng số pha
  separation c hằng số tách
  structural c. hằng số kết cấu
  time c hằng số thời gian
  transferr c. hằng số di chuyển

Xem thêm constant »

Tin được xem nhiều nhất

Dollar rises to all-time high against Vietnamese dong
business 26/09/2022

Dollar rises to all-time high against Vietnamese dong

economy | 415495472

The U.S. dollar continued to strengthen and reached its historic high against Vietnamese currency Saturday.

Textile and garment firms fear drop in profit as orders slow down
business 26/09/2022

Textile and garment firms fear drop in profit as orders slow down

economy | 415485472

Textile firms are bracing for a profit plunge in the second half of this year, with the number of new orders slowing down since the middle of the second quarter.

Dollar climbs to highest peak against Vietnamese dong
business 26/09/2022

Dollar climbs to highest peak against Vietnamese dong

economy | 415475472

The U.S. dollar continued its recent rally, climbing to a fresh peak of over 23,800 against the dong after some banks raised its price Monday.

Digital transformation key to Vietnam
business 26/09/2022

Digital transformation key to Vietnam's ambitions of getting rich and clean

economy | 415465472

Digital transformation would be the key for Vietnam to achieve its targets of becoming a high-income country and a 'net-zero' emissions economy, an IFC vice president says.

Don’t let VND slide further, experts advise government
business 26/09/2022

Don’t let VND slide further, experts advise government

economy | 415455472

Vietnam should not let the dong slide further as maintaining a stable currency exchange rate is key to controlling inflation, experts said at an economic forum Sunday.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…