ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conjugate attenuation coefficient là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 4 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

conjugate attenuation coefficient

Kết quả #2

conjugate /'kɔndʤugit/

Phát âm

Xem phát âm conjugate »

Ý nghĩa

tính từ


  kết hợp, ghép đôi (vật)
  (ngôn ngữ học) cùng gốc (từ)
  (toán học) liên hợp
conjugate groups → nhóm liên hợp
  (sinh vật học) tiếp hợp

danh từ


  (ngôn ngữ học) từ cùng gốc
  (toán học) trục liên hợp; đường kính liên hợp;; số liên hợp

ngoại động từ


  (ngôn ngữ học) chia (động từ)

nội động từ


  giao hợp
  (sinh vật học) tiếp hợp

@conjugate
  (Tech) liên hợp

@conjugate
  liên hợp
  c. of a function liên hợp của một hàm
  harmonic c. liên hợp điều hoà

Xem thêm conjugate »
Kết quả #3

attenuation /ə,tenju'eiʃn/

Phát âm

Xem phát âm attenuation »

Ý nghĩa

danh từ


  sự làm mỏng đi, sự làm mảnh đi, sự làm gầy đi
  sự làm yếu đi
  sự làm loãng
  (vật lý) sự tắt dần, sự suy giảm
attenuation constant → rađiô hệ số suy giảm

@attenuation
  (Tech) suy giảm; độ suy giảm; hấp thụ

@attenuation
  sự giảm nhẹ

Xem thêm attenuation »
Kết quả #4

coefficient /,koui'fiʃnt/

Phát âm

Xem phát âm coefficient »

Ý nghĩa

danh từ


  (toán học), (vật lý) hệ số

@coefficient
  (Tech) hệ số

@coefficient
  hệ số (thống kê) thống kê không thứ nguyên
  c. of alienation (thống kê) k = 2 1 ư (r là hệ số tương quan hỗn tạp)
  c. of association hệ số liên đới
  c. of compressibility hệ số nén . of determination (thống kê) hệ số xác định (bình phương của hệ số tương
  quan hỗn tạp)
  c. of diffusion hệ số khuyếch tán
  c. of divergence hệ số phân kỳ
  c. of efficiency hệ số tác dụng cóích, hệ số hiệu dụng, hiệu suất
  c. of excess (thống kê) hệ số nhọn
  c. of lift hệ số nâng
  c. of multiple correlation (thống kê) hệ số tương quan bội
  c. of partial corretation t. hệ số tương quan riêng
  c. of recombination hệ số tái hợp
  c. of regression (thống kê) hệ số hồi quy
  c. of restitution hệ số phục hồi
  c. of rotation (hình học) hệ số quay
  c. of varation (thống kê) hệ số biến sai, hệ số biến động
  absorption c. hệ số hút thu
  autocorrelation c. hệ số tự tương quan
  binomial c. hệ số nhị thức
  canonical correlation c. hệ số tương quan chính tắc
  confidence c. (thống kê) hệ số tin cậy
  damping c. hệ số tắt dần
  differentival c. (giải tích) hệ số vi phân
  direction c. hệ số chỉ phương
  elastic c. hệ số đàn hồi
  force hệ số lực
  incidence c. (tô pô) hệ số giao hỗ
  indeterminate c. hệ số vô định
  inertia c. hệ số quán tính
  intersection c. chỉ số tương giao
  kinematic c. of viscosity hệ số nhớt động học
  leading c. of polynomial hệ số của số hạng cao nhất
  literal c. hệ số chữ
  local c.s hệ số địa phương
  mixed c. hệ số hỗn tạp
  moment c. (thống kê) mômen
  non diménional c. hệ số không thứ nguyên
  partial differentical c. hệ số vi phân riêng
  pressure c hệ số áp lực
  propulsive hệ số đẩy
  reflection c hệ số phản xạ
  regression c. hệ số hồi quy
  reliability c. (thống kê) hệ số tin cậy
  resistance c. hệ số cản
  serial correlation c. (thống kê) hệ số tương quan [chuỗi, hàng loạt]
  strain optical c. hệ số biến dạng quang
  stress optical c. hệ số ứng suất quang
  successive differential c. hệ số vi phân liên tiếp
  torsion c (tô pô) hệ số xoắn
  total diferential c. hệ số vi phân toàn phần
  transmission c. hệ số truyền đạt
  triple correlation c hệ số tương quan bội ba
  undetermined c hệ số bất định
  vector correlation c. hệ số vectơ tương quan (đối với hai đại lượng ngẫu
  nhiên nhiều chiều)

Xem thêm coefficient »

Tin được xem nhiều nhất

  Nobel prize goes to pioneers of molecule-building
world 06/10/2022

Nobel prize goes to pioneers of molecule-building 'click chemistry'

world | 418415554

Scientists Carolyn Bertozzi, Morten Meldal and Barry Sharpless won the 2022 Nobel Prize in Chemistry for discovering reactions that let molecular building blocks snap together to create new desired compounds.

  US job openings drop sharply, labor market starting to loosen
world 06/10/2022

US job openings drop sharply, labor market starting to loosen

world | 418425554

U.S. job openings fell by the most in nearly 2-1/2 years in August, suggesting that the labor market was starting to cool as the economy grapples with higher interest rates.

  South Korea, US fire missiles into the sea to protest
world 06/10/2022

South Korea, US fire missiles into the sea to protest 'reckless' North Korea test

world | 418435554

South Korea and U.S. military conducted missile drills in response to North Korea's launch of a ballistic missile over Japan, as Washington condemned Pyongyang's longest-range test as "dangerous and reckless."

  Musk reverses course, again: he
world 06/10/2022

Musk reverses course, again: he's ready to buy Twitter, build 'X' app

world | 418445554

Billionaire Elon Musk is proposing to proceed with his original $44 billion bid to take Twitter Inc private, security filings showed on Tuesday.

  Australia to set aside at least 30% of its land mass to protect endangered species
world 06/10/2022

Australia to set aside at least 30% of its land mass to protect endangered species

world | 418455555

Australia will set aside at least 30% of its land mass for conservation in a bid to protect plants and animals in the island continent famed for species found nowhere else in the world, Environment Minister Tanya Plibersek said on Tuesday.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…