ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ coniform là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

coniform /'koumifɔ:m/

Phát âm

Xem phát âm coniform »

Ý nghĩa

tính từ


  hình nón

Xem thêm coniform »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…