ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conicity là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

conicity

Phát âm

Xem phát âm conicity »

Ý nghĩa

* danh từ
  tính chất nón

Xem thêm conicity »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…