ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ congratulates

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng congratulates


congratulate /kən,grætjuleit/

Phát âm


Ý nghĩa

ngoại động từ


  chúc mừng, khen ngợi
to congratulate someone on something → mừng ai về việc gì
to congratulate oneself on something → tự mình lấy làm sung sướng (vui thích) về một việc gì, mừng cho mình về việc gì

Tin tức liên quan

 Vietnam congratulates Myanmar’s new foreign minister
news 28/03/2021

Vietnam congratulates Myanmar’s new foreign minister

news | 127685527

Foreign Minister Pham Binh Minh sent a congratulatory message to his new Myanmar counterpart Aung San Suu Kyi over her assignment on April 4.

 Trump congratulates Xi after Chinese leader tightens grip on power
world 28/03/2021

Trump congratulates Xi after Chinese leader tightens grip on power

world | 127695520

'He's a powerful man,' Trump said of Xi.

 Vietnam
news 28/03/2021

Vietnam's PM congratulates German Chancellor Merkel on election victory

news | 127705524

Angela Merkel won her fourth term in office but by a much narrower margin than last time out.

 China
world 28/03/2021

China's Xi congratulates North Korea's Kim

world | 127715517

Chinese President Xi Jinping sent a message to North Korea's Kim Jong-Un, congratulating him on his election as ruling party chairman at a congress at which Beijing -- Pyongyang's closest ally -- was notably absent.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…