ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ congenetic là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

congenetic

Phát âm

Xem phát âm congenetic »

Ý nghĩa

* tính từ
  cùng di truyền, cùng nguồn gốc

Xem thêm congenetic »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…