ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ cong là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 99 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

cong /kɔɳ/

Phát âm

Xem phát âm cong »

Ý nghĩa

danh từ


  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (viết tắt) của congress

@cong
  i. of refraction (vật lí) chỉ số khúc xạ
  i. of stability chỉ số ổn định
  i. of a subgroup chỉ số của một nhóm con
  aggregative i. chỉ số phức hợp
  bounded i. (đại số) chỉ số bị chặn
  chain i. chỉ số dây truyền
  compression i. chỉ số nén
  contravariant i. chỉ số phản biến
  covariant i. chỉ số hiệp biến
  cuspidad i. chỉ số lùi
  dispersion i. chỉ số tán
  dummy i. chỉ số câm
  exceptional i. chỉ số ngoại lệ
  fixed base i. (thống kê) chỉ số có cơ sở không đổi, chỉ số có chu kỳ cơ bản không đổi
  free i. chỉ số tự do
  inferior i. chỉ số dưới
  plasticity i. chỉ số dẻo
  price i. (thống kê) chỉ số giá
  ramification i.(đại số) chỉ số rẽ nhánh
  rational i. chỉ số hữu tỷ
  refractive i. (vật lí) chỉ số khúc xạ
  running i. chỉ số chạy
  singular i. (giải tích) chỉ số kỳ dị
  stationarity i. s chỉ số dừng
  umbral i. chỉ số câm

Xem thêm cong »
Kết quả #2

conga

Phát âm

Xem phát âm conga »

Ý nghĩa

* danh từ
  nhạc đệm cho một điệu múa mà những người tham gia nối đuôi nhau thành một hàng uốn khúc

Xem thêm conga »
Kết quả #3

conga

Phát âm

Xem phát âm congas »

Ý nghĩa

* danh từ
  nhạc đệm cho một điệu múa mà những người tham gia nối đuôi nhau thành một hàng uốn khúc

Xem thêm congas »
Kết quả #4

congeal /kən'dʤi:l/

Phát âm

Xem phát âm congeal »

Ý nghĩa

động từ


  làm đông lại; đông lại, đóng băng
his blood was congealed → (nghĩa bóng) máu anh ta đông lại (vì sợ quá)

Xem thêm congeal »
Kết quả #5

congealable /kən'dʤi:ləbl/

Phát âm

Xem phát âm congealable »

Ý nghĩa

tính từ


  có thể đông lại

Xem thêm congealable »
Kết quả #6

congeal /kən'dʤi:l/

Phát âm

Xem phát âm congealed »

Ý nghĩa

động từ


  làm đông lại; đông lại, đóng băng
his blood was congealed → (nghĩa bóng) máu anh ta đông lại (vì sợ quá)

Xem thêm congealed »
Kết quả #7

congealer

Phát âm

Xem phát âm congealer »

Ý nghĩa

  xem congeal

Xem thêm congealer »
Kết quả #8

congeal /kən'dʤi:l/

Phát âm

Xem phát âm congealing »

Ý nghĩa

động từ


  làm đông lại; đông lại, đóng băng
his blood was congealed → (nghĩa bóng) máu anh ta đông lại (vì sợ quá)

Xem thêm congealing »
Kết quả #9

congealment /kən'dʤi:lmənt/ (congelation) /,kɔndʤi'leiʃn/

Phát âm

Xem phát âm congealment »

Ý nghĩa

danh từ


  sự đông lại

Xem thêm congealment »
Kết quả #10

congeal /kən'dʤi:l/

Phát âm

Xem phát âm congeals »

Ý nghĩa

động từ


  làm đông lại; đông lại, đóng băng
his blood was congealed → (nghĩa bóng) máu anh ta đông lại (vì sợ quá)

Xem thêm congeals »

Tin được xem nhiều nhất

Former deputy health minister arrested for negligence
news 06/10/2022

Former deputy health minister arrested for negligence

news | 418515563

Former Deputy Health Minister Cao Minh Quang has been detained pending investigation of charges of negligence leading to losses for the state, police announced Friday.

Cuba assists Vietnam with medical team, antiviral drug for Covid-19 fight
news 06/10/2022

Cuba assists Vietnam with medical team, antiviral drug for Covid-19 fight

news | 418505563

Cuba has sent to Vietnam a team of medical experts and thousands of vials of an antiviral drug to assist in the fight against Covid-19.

Vietnam must produce own Covid vaccines, drugs: PM
news 06/10/2022

Vietnam must produce own Covid vaccines, drugs: PM

news | 418495563

Prime Minister Pham Minh Chinh on Saturday said Vietnam must produce its own Covid-19 vaccines and drugs to save budget costs.

Former health minister arrested in anti-corruption drive
news 06/10/2022

Former health minister arrested in anti-corruption drive

news | 418485563

Nguyen Thanh Long was arrested Tuesday, hours after he was dismissed as health minister for his involvement in a Covid-19 test kit fraud.

Consequences if hospitals are forced to buy cheap, doctors warn
news 06/10/2022

Consequences if hospitals are forced to buy cheap, doctors warn

news | 418475563

A bidding process that requires hospitals to buy the cheapest medical products and tools is worrying doctors, who warn low-quality products directly impact patients' health.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…