ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ co

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng co


co /kou/

Phát âm


Ý nghĩa

* ((viết tắt) của company) công ty

Các câu ví dụ:

1. The ceremony celebrated the establishment of NICE’s first legal entity in Vietnam - NICE INFO Vietnam co.

Nghĩa của câu:

Buổi lễ kỷ niệm thành lập pháp nhân đầu tiên của NICE tại Việt Nam - NICE INFO Vietnam Co.


2. food company Kraft Heinz co made a surprise $143 billion offer for Unilever Plc in a bid to build a global consumer goods giant, although it was flatly rejected on Friday by the maker of Lipton tea and Dove soap.

Nghĩa của câu:

công ty thực phẩm Kraft Heinz Co đã đưa ra lời đề nghị bất ngờ trị giá 143 tỷ đô la cho Unilever Plc trong nỗ lực xây dựng một gã khổng lồ hàng tiêu dùng toàn cầu, mặc dù nó đã bị nhà sản xuất trà Lipton và xà phòng Dove từ chối thẳng thừng vào thứ Sáu.


3. Boeing co said an alert for angle-of-attack (AOA) sensors on its 737 MAX jets was "not activated as intended" for some customers, responding to reports it failed to tell Southwest Airlines co and the U.


4. Apple suppliers taking the biggest hits to their stock included Genius Electronic Optical co Ltd (3406.


5. Foxconn, one of Apple’s main suppliers formally known as Hon Hai Precision Industry co Ltd (2317.


Xem tất cả câu ví dụ về co /kou/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…