ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ ch

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng ch


ch

Phát âm


Ý nghĩa

* (viết tắt)
  hội viên danh dự (Companion of Honour)

Các câu ví dụ:

1. Merry christmas everyone!     Warm christmas at Ruby Home Vietnam Warm christmas at Ruby Home Vietnam - chị Nhi làm giúp em ạ  Visit us for more details https://www.

Nghĩa của câu:

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ! & nbsp; & nbsp; Giáng sinh ấm áp tại Ruby Home Việt Nam Giáng sinh ấm áp tại Ruby Home Việt Nam - Chị Nhi làm giúp em ạ Truy cập để biết thêm chi tiết https: // www.


2. That's what we all wish for when we say & ldquo; ch & uacute; cm & # 7915; ng n & #259; mm & #7899; i! & Rdquo;, with a bittersweet smile on his face.


3.     Gold thief captured four months after daring half a million dollar heist Cướp ôtô chở vàng ở Hà Nội When the owner returned to the shop, Kien hopped into the car and drove off, much to the surprise of local people.


4. Learn Vietnamese  For beginners, follow chị Kayla on Youtube, the woman behind the viral What do you mean remix last April.


5. Photo by Reuters/Kham     Obama welcomed at Presidential Palace Lễ đón Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Phủ chủ tịch Welcoming ceremony at the Presidential Palace.


Xem tất cả câu ví dụ về ch

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…