ex. Game, Music, Video, Photography

Các câu ví dụ cho từ ti

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Câu ví dụ #1

1. Photo by Reuters/Kham     Obama welcomed at Presidential Palace Lễ đón Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Phủ Chủ tịch Welcoming ceremony at the Presidential Palace.

Xem thêm »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…