ex. Game, Music, Video, Photography

Các câu ví dụ cho từ music

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 97 kết quả phù hợp.


Câu ví dụ #1

1.   Cai luong, roughly translated as "reformed theater", is a form of Vietnam modern folk opera tradition combining music and acting.

Nghĩa của câu:

Cải lương, tạm dịch là "sân khấu cải lương", là một loại hình nghệ thuật hát bội dân gian hiện đại của Việt Nam kết hợp giữa âm nhạc và diễn xuất.

Xem thêm »

Câu ví dụ #2

2. musically, the work is composed based on the improvisations that feature Vietnamese music and chant poems accompanied by the piano.

Nghĩa của câu:

Về mặt âm nhạc, tác phẩm được sáng tác dựa trên những ngẫu hứng mang âm hưởng nhạc Việt và những bài thơ xướng âm kèm theo đàn piano.

Xem thêm »

Câu ví dụ #3

3.   "Los Mosquito” is a six-member Flamenco band consisting of music teachers with long-term engagement in the field.

Nghĩa của câu:

& nbsp; "Los Mosquito & rdquo; là một ban nhạc Flamenco sáu thành viên bao gồm các giáo viên dạy nhạc có thâm niên trong lĩnh vực này.

Xem thêm »

Câu ví dụ #4

4. " The record label said the music icon, who is still one of the biggest concert draws in the world, was "currently working on a new studio album," without offering further details.

Nghĩa của câu:

"Hãng thu âm cho biết biểu tượng âm nhạc, người vẫn là một trong những nghệ sĩ thu hút nhiều buổi hòa nhạc nhất trên thế giới," hiện đang làm việc cho một album phòng thu mới ", mà không cung cấp thêm chi tiết.

Xem thêm »

Câu ví dụ #5

5. Artist's info: Xhin, pronounced ”Sheen”, is a Singaporean dance and electronic music DJ who has been crafting ominous cuts of cutting-edge electronic music since 1997.

Nghĩa của câu:

Thông tin nghệ sĩ: Xhin, phát âm là "Sheen", là một DJ nhạc điện tử và khiêu vũ người Singapore, người đã tạo ra những bản nhạc điện tử tiên tiến đáng ngại kể từ năm 1997.

Xem thêm »

Câu ví dụ #6

6. Besides, the organizers had to contact his record company Universal music Group two years in advance.

Nghĩa của câu:

Bên cạnh đó, ban tổ chức đã phải liên hệ với công ty thu âm Universal Music Group của anh trước hai năm.

Xem thêm »

Câu ví dụ #7

7. For many show organizers, what kind of music can be sold to Vietnamese audiences and at what price remains an unanswered question.

Nghĩa của câu:

Đối với nhiều nhà tổ chức chương trình, loại nhạc nào có thể bán cho khán giả Việt Nam và với giá bao nhiêu vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải.

Xem thêm »

Câu ví dụ #8

8. Experience Vietnam's traditional music and songs at "Musique du Temple Communal" - a show reliving the ancient arts that were often performed at Vietnamese village festivals back in the old days.

Xem thêm »

Câu ví dụ #9

9. In a world where artists survive 20 seconds, it is a direct link to his talent that this year marks Spikey Tee (the artist) 26th year as an active participant in the culture of music.

Xem thêm »

Câu ví dụ #10

10. Equation is a yearly meeting of the people and music of the house and techno scene in Asia.

Xem thêm »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…