ex. Game, Music, Video, Photography

Các câu ví dụ cho từ mom

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Câu ví dụ #1

1. Photo by VnExpress/Trang Bui At home, my mom simply simmers the feet in fish sauce, dries the fat with tissue paper, breaks open the claws and serves.

Xem thêm »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…