ex. Game, Music, Video, Photography

Các câu ví dụ cho từ happy

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 19 kết quả phù hợp.


Câu ví dụ #1

1. “I am happy to announce the first multilateral guidelines for air encounters between military aircraft have been adopted,” Singapore’s defense minister, Ng Eng Hen, told a news conference.

Nghĩa của câu:

“Tôi vui mừng thông báo rằng hướng dẫn đa phương đầu tiên về các cuộc chạm trán trên không giữa các máy bay quân sự đã được thông qua”, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore, Ng Eng Hen, nói trong một cuộc họp báo.

Xem thêm »

Câu ví dụ #2

2. Due to the gridlock, many got stuck for a long time under the scorching sun of southern Vietnam’s dry season, but everybody looked happy, talking and smiling and patiently waiting for their turn to cross the bridge.

Nghĩa của câu:

Do tắc đường, nhiều người mắc kẹt khá lâu dưới cái nắng gay gắt của mùa khô miền Nam Việt Nam nhưng trông ai cũng vui vẻ, nói cười và kiên nhẫn chờ đến lượt qua cầu.

Xem thêm »

Câu ví dụ #3

3. "When people have the dolls, they feel that they are happy just like they are in another world.

Nghĩa của câu:

"Khi mọi người có những con búp bê, họ cảm thấy rằng họ hạnh phúc giống như họ đang ở trong một thế giới khác.

Xem thêm »

Câu ví dụ #4

4. Due to traffic jams, many people were stuck for a long time under the harsh sun of the dry season in South Vietnam, but everyone looked happy, talked and laughed and waited patiently for their turn to cross the bridge.

Xem thêm »

Câu ví dụ #5

5. She envisioned a normal, happy life together, until her daughter dropped a bomb.

Xem thêm »

Câu ví dụ #6

6. She discovered happiness when she saw her daughter happy.

Xem thêm »

Câu ví dụ #7

7. One person cannot decide what makes the other happy.

Xem thêm »

Câu ví dụ #8

8. "I was happy reading comments stating albinism is not scary," Quynh said, adding it gave her more self-confidence.

Xem thêm »

Câu ví dụ #9

9. "Nine hours without drinking, eating and going to the restroom, but we were cheerful because of the successful airlift," Bang says, adding they were all happy to remove their protective outfit.

Xem thêm »

Câu ví dụ #10

10. There are still many people trying hard to search for documents to fight for our sovereignty, making me very happy.

Xem thêm »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…