ex. Game, Music, Video, Photography

Các câu ví dụ cho từ apple

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 34 kết quả phù hợp.


Câu ví dụ #1

1. The recruitment move adds credence to reports that apple could increase outsourcing manufacturing to Vietnam.

Nghĩa của câu:

Động thái tuyển dụng tăng thêm tín nhiệm cho các báo cáo rằng Apple có thể gia tăng hoạt động sản xuất gia công cho Việt Nam.

Xem thêm »

Câu ví dụ #2

2. Foxconn, the world's biggest electronics contract manufacturer and a key supplier of apple, has a facility in Bac Ninh Province, northern Vietnam to produce for apple.

Nghĩa của câu:

Foxconn, nhà sản xuất hợp đồng điện tử lớn nhất thế giới và là nhà cung cấp chính của Apple, có một cơ sở tại tỉnh Bắc Ninh, miền Bắc Việt Nam để sản xuất cho Apple.

Xem thêm »

Câu ví dụ #3

3. "The article also said that apple "was reportedly looking to start a trial for the production of its AirPods in Vietnam.

Nghĩa của câu:

"Bài báo cũng nói rằng Apple" được cho là đang muốn bắt đầu thử nghiệm sản xuất AirPods của mình tại Việt Nam.

Xem thêm »

Câu ví dụ #4

4. apple will let you unlock the iPhone X with your face -- a move likely to bring facial recognition to the masses, along with concerns over how the technology may be used for nefarious purposes.

Nghĩa của câu:

Apple sẽ cho phép bạn mở khóa iPhone X bằng khuôn mặt - một động thái có khả năng mang lại tính năng nhận dạng khuôn mặt cho đại chúng, cùng với những lo ngại về cách công nghệ này có thể được sử dụng cho các mục đích bất chính.

Xem thêm »

Câu ví dụ #5

5. The hiring move adds credence to reports that apple may increase its outsourcing operations for Vietnam.

Xem thêm »

Câu ví dụ #6

6. Foxconn, the world's largest electronics contract manufacturer and apple's main supplier, has a facility in Bac Ninh province, northern Vietnam, to manufacture for apple.

Xem thêm »

Câu ví dụ #7

7. The European Commission is due next year to present proposals for taxing tech giants such as Google and apple, and France is also threatening to impose far more punishing taxes -- not on profits but on corporate revenues, according to Saint-Amans.

Xem thêm »

Câu ví dụ #8

8. European Commissioner for Economic and Financial Affairs Pierre Moscovici on Friday addressed the G20 on Brussels' views about taxing Google, apple, Facebook and Amazon, or the GAFA companies, and others.

Xem thêm »

Câu ví dụ #9

9. The apple Daily reported Friday that three Vietnamese tourists found and detained by authorities have confessed their intentions to the police.

Xem thêm »

Câu ví dụ #10

10. The so-called "apple Center" store On Hang Bai Street, when it's not yet open, not only uses the same logo on its nameplate, but also uses the same font as the apple Stores outside of Vietnam.

Xem thêm »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…