ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ business computer

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng business computer


business computer

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) máy điện toán kinh doanh

Tin tức liên quan

 Vietnam slips in global business environment resilience ranking
business 08/06/2021

Vietnam slips in global business environment resilience ranking

economy | 216335088

Vietnam has dropped five places from last year to 96th place in the 2021 business environment resilience index, ranking below several Southeast Asian peers.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…