ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ business address

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng business address


business address /'biznisə'dres/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  địa chỉ kinh doanh

Tin tức liên quan

 Indian motorcycle maker Royal Enfield suspends business in Vietnam
business 07/04/2021

Indian motorcycle maker Royal Enfield suspends business in Vietnam

companies | 184025099

Indian motorbike maker Royal Enfield has suspended business in Vietnam since late March after a disappointing two-year run.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…