ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ britain

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng britain


britain

Phát âm


Ý nghĩa

  giống như Great Britain

Các câu ví dụ:

1. They also alleged in a separate case last year that Harrison delivered the trailer in which the people were found to a Belgian port before its onward journey to britain.

Nghĩa của câu:

Họ cũng cáo buộc trong một trường hợp riêng biệt vào năm ngoái rằng Harrison đã giao đoạn giới thiệu trong đó những người được tìm thấy đến một cảng của Bỉ trước khi hành trình tới Anh.


2. Members of a gang who forced Vietnamese girls and women into slavery in nail bars in britain have been jailed for a total of nine years in what police believe is the first case of its kind.

Nghĩa của câu:

Các thành viên của băng đảng cưỡng bức phụ nữ và trẻ em gái Việt Nam làm nô lệ trong các quán nail ở Anh đã bị bỏ tù tổng cộng 9 năm trong trường hợp mà cảnh sát cho là trường hợp đầu tiên thuộc loại này.


3. britain will propose setting up an interim customs agreement with the European Union after Brexit to allow the freest possible trade of goods.

Nghĩa của câu:

Anh sẽ đề xuất thiết lập một thỏa thuận hải quan tạm thời với Liên minh châu Âu sau Brexit để cho phép thương mại hàng hóa tự do nhất có thể.


4. During this interim period, which will be negotiated with Brussels, britain will look to negotiate bold new trade relationships around the world.

Nghĩa của câu:

Trong giai đoạn tạm thời này, sẽ được đàm phán với Brussels, Anh sẽ tìm cách đàm phán các mối quan hệ thương mại mới táo bạo trên toàn thế giới.


5. " Everyone in the EU would lose out economically if britain left, Tusk said.

Nghĩa của câu:

"Mọi người trong EU sẽ thiệt hại về kinh tế nếu Anh rời đi, Tusk nói.


Xem tất cả câu ví dụ về britain

Tin tức liên quan

 Britain to fine Facebook over data breach
world 27/03/2021

Britain to fine Facebook over data breach

world | 99164373

Britain's data regulator said Wednesday it will fine Facebook half a million pounds for failing to protect user data.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…