ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ brief là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 16 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

brief /bri:f/

Phát âm

Xem phát âm brief »

Ý nghĩa

tính từ


  ngắn, vắn tắt, gọn
a brief note → lời ghi chú vắn tắt

danh từ


  bản tóm tắt, bản toát yếu
  (pháp lý) bản tóm tắt hồ sơ của luật sư bào chữa (một vụ kiện); ((nghĩa rộng)) việc kiện, việc tố tụng
to hold a brief for someone → biện hộ cho ai, cãi cho ai (luật sư)
  lời chỉ dẫn cho phi công (trước khi đi oanh tạc)
  (tôn giáo) chiếu thư (của giáo hoàng)
in brief
  tóm lại

ngoại động từ


  tóm tắt lại
  lập hồ sơ (một vụ kiện)
  giao cho luật sư để biện hộ
  chỉ dẫn cho phi công (trước khi đi oanh tạc)
  chỉ dẫn tường tận

Xem thêm brief »
Kết quả #2

brief-bag /'bri:fkeis/ (brief-bag) /'bri:fbæg/

Phát âm

Xem phát âm brief-bag »

Ý nghĩa

 bag)
/'bri:fbæg/

danh từ


  cái cặp (để giấy tờ, tài liệu)

Xem thêm brief-bag »
Kết quả #3

brief-case /'bri:fkeis/ (brief-bag) /'bri:fbæg/

Phát âm

Xem phát âm brief-case »

Ý nghĩa

 bag)
/'bri:fbæg/

danh từ


  cái cặp (để giấy tờ, tài liệu)

Xem thêm brief-case »
Kết quả #4

briefcase

Phát âm

Xem phát âm briefcase »

Ý nghĩa

  cái cặp để giấy tờ, tài liệu

Xem thêm briefcase »
Kết quả #5

briefcase computer

Phát âm

Xem phát âm briefcase computer »

Ý nghĩa

  (Tech) máy điện toán bỏ cặp

Xem thêm briefcase computer »
Kết quả #6

briefcase

Phát âm

Xem phát âm briefcases »

Ý nghĩa

  cái cặp để giấy tờ, tài liệu

Xem thêm briefcases »
Kết quả #7

brief /bri:f/

Phát âm

Xem phát âm briefed »

Ý nghĩa

tính từ


  ngắn, vắn tắt, gọn
a brief note → lời ghi chú vắn tắt

danh từ


  bản tóm tắt, bản toát yếu
  (pháp lý) bản tóm tắt hồ sơ của luật sư bào chữa (một vụ kiện); ((nghĩa rộng)) việc kiện, việc tố tụng
to hold a brief for someone → biện hộ cho ai, cãi cho ai (luật sư)
  lời chỉ dẫn cho phi công (trước khi đi oanh tạc)
  (tôn giáo) chiếu thư (của giáo hoàng)
in brief
  tóm lại

ngoại động từ


  tóm tắt lại
  lập hồ sơ (một vụ kiện)
  giao cho luật sư để biện hộ
  chỉ dẫn cho phi công (trước khi đi oanh tạc)
  chỉ dẫn tường tận

Xem thêm briefed »
Kết quả #8

briefer

Phát âm

Xem phát âm briefer »

Ý nghĩa

  xem brief

Xem thêm briefer »
Kết quả #9

brief /bri:f/

Phát âm

Xem phát âm briefest »

Ý nghĩa

tính từ


  ngắn, vắn tắt, gọn
a brief note → lời ghi chú vắn tắt

danh từ


  bản tóm tắt, bản toát yếu
  (pháp lý) bản tóm tắt hồ sơ của luật sư bào chữa (một vụ kiện); ((nghĩa rộng)) việc kiện, việc tố tụng
to hold a brief for someone → biện hộ cho ai, cãi cho ai (luật sư)
  lời chỉ dẫn cho phi công (trước khi đi oanh tạc)
  (tôn giáo) chiếu thư (của giáo hoàng)
in brief
  tóm lại

ngoại động từ


  tóm tắt lại
  lập hồ sơ (một vụ kiện)
  giao cho luật sư để biện hộ
  chỉ dẫn cho phi công (trước khi đi oanh tạc)
  chỉ dẫn tường tận

Xem thêm briefest »
Kết quả #10

briefing /'bri:fiɳ/

Phát âm

Xem phát âm briefing »

Ý nghĩa

danh từ


  (quân sự) chỉ thị, lời chỉ dẫn (về chiến thuật...)
  sự chỉ dẫn tường tận

Xem thêm briefing »

Tin được xem nhiều nhất

  Ring road linking HCMC, four neighbors to be built in 2024
news 25/05/2022

Ring road linking HCMC, four neighbors to be built in 2024

news | 388384400

Work will start in 2024 on a 200-kilometer ring road through Ho Chi Minh City and the provinces of Binh Duong, Dong Nai, Long An, and Ba Ria-Vung Tau.

  Downpours trigger traffic jams, property damage in northern Vietnam
news 25/05/2022

Downpours trigger traffic jams, property damage in northern Vietnam

news | 388394400

Hanoi and northern provinces are once again inundated Tuesday following long-lasting rains from Monday night that caused severe traffic jams and house, crop damage.

  Russian jailed for growing cannabis in central Vietnam
news 25/05/2022

Russian jailed for growing cannabis in central Vietnam

news | 388404400

A Russian man received a seven-month jail term for growing and producing cannabis in a house in Binh Thuan Province Monday.

  Hanoi streets underwater after downpours
news 25/05/2022

Hanoi streets underwater after downpours

news | 388414400

Torrential rains ve rendered several parts of Hanoi inundated up to 60 cm deep Monday morning, impeding traffic.

  Vingroup divests stake in genetic testing company
business 25/05/2022

Vingroup divests stake in genetic testing company

companies | 388424400

Conglomerate Vingroup has sold an undisclosed stake in GeneStory, a company it established to provide genetic testing services in Vietnam.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…