Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ brief case là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 115 kết quả phù hợp.


Advertisement

brief-case /'bri:fkeis/ (brief-bag) /'bri:fbæg/

Phát âm

Xem phát âm brief-case »

Ý nghĩa

 bag)
/'bri:fbæg/

danh từ


  cái cặp (để giấy tờ, tài liệu)

Xem thêm brief-case »
Advertisement

brief /bri:f/

Phát âm

Xem phát âm brief »

Ý nghĩa

tính từ


  ngắn, vắn tắt, gọn
a brief note → lời ghi chú vắn tắt

danh từ


  bản tóm tắt, bản toát yếu
  (pháp lý) bản tóm tắt hồ sơ của luật sư bào chữa (một vụ kiện); ((nghĩa rộng)) việc kiện, việc tố tụng
to hold a brief for someone → biện hộ cho ai, cãi cho ai (luật sư)
  lời chỉ dẫn cho phi công (trước khi đi oanh tạc)
  (tôn giáo) chiếu thư (của giáo hoàng)
in brief
  tóm lại

ngoại động từ


  tóm tắt lại
  lập hồ sơ (một vụ kiện)
  giao cho luật sư để biện hộ
  chỉ dẫn cho phi công (trước khi đi oanh tạc)
  chỉ dẫn tường tận

Xem thêm brief »

case /keis/

Phát âm

Xem phát âm case »

Ý nghĩa

danh từ


  trường hợp, cảnh ngộ, hoàn cảnh, tình thế
in his case → trong trường hợp của hắn ta
to be in a sad case → ở trong một hoàn cảnh đáng buồn
  (y học) trường hợp, ca
the worst cases were sent to the hospital → các ca nặng đã được gửi đến bệnh viện
lying down case → trường hợp phải nằm
walking case → trường hợp nhẹ có thể đi được
  vụ; việc kiện, việc thưa kiện, kiện, việc tố tụng
to win one's case → được kiện
  (ngôn ngữ học) cách
'expamle'>in any case
  trong bất cứ tình huống nào, bất kỳ sự việc xảy ra như thế nào
in case
  nếu
=in case I forget, please remind me of my promise → nếu tôi có quên thì nhắc tôi về lời hứa của tôi nhé
'expamle'>in case of
  trong trường hợp
=in case of emergency → trong trường hợp khẩn cấp
'expamle'>in the case of
  đối với trường hợp của, về trường hợp của
=in the case of X → đối với X, về trường hợp của X
it is not the case
  không phải như thế, không đúng như thế
to have a good case
  có chứng cớ là mình đúng
to make out one's case
  chứng tỏ là mình đúng
to put the case for somebody
  bênh vực ai, bào chữa cho ai
put the case that
  cứ cho rằng là, giả dụ
to state one's case
  trình bày lý lẽ của mình

danh từ


  hộp, hòm, ngăn, túi, vỏ (đồng hồ)
  (ngành in) hộp chữ in (có từng ngăn)
lower case
  chữ thường
upper case
  chữ hoa

ngoại động từ


  bao, bọc
  bỏ vào hòm, bỏ vào bao, bỏ vào túi, bỏ vào bọc

@case
  (Tech) vỏ, bao; hộp; ca, trường hợp; dạng chữ

@case
  trường hợp in c. trong trường hợp
  degenerate c. trường hợp suy biến
  general c. trường hợp tổng quát, trường hợp chung
  limiting c. trường hợp giới hạn
  limit point c. (giải tích) trường hợp điểm giới hạn
  ordinary c. trường hợp thông thường
  particularr c. trường hợp [riêng, đặc biệt]
  special c. trường hợp đặc biệt

Xem thêm case »
Advertisement

attaché case /ə'tæʃikeis/

Phát âm

Xem phát âm attache case »

Ý nghĩa

danh từ


  cặp da (đựng giấy má, tài liệu...)

Xem thêm attache case »

attaché case /ə'tæʃikeis/

Phát âm

Xem phát âm attaché case »

Ý nghĩa

danh từ


  cặp da (đựng giấy má, tài liệu...)

Xem thêm attaché case »
Advertisement

basket case /'bɑ:skitkeis/

Phát âm

Xem phát âm basket case »

Ý nghĩa

danh từ


  bệnh nhân bị cưa cụt tất cả chân tay

Xem thêm basket case »

bookcase /'bukkeis/

Phát âm

Xem phát âm bookcase »

Ý nghĩa

danh từ


  tủ sách

Xem thêm bookcase »
Advertisement

bookcase /'bukkeis/

Phát âm

Xem phát âm bookcases »

Ý nghĩa

danh từ


  tủ sách

Xem thêm bookcases »

brief-bag /'bri:fkeis/ (brief-bag) /'bri:fbæg/

Phát âm

Xem phát âm brief-bag »

Ý nghĩa

 bag)
/'bri:fbæg/

danh từ


  cái cặp (để giấy tờ, tài liệu)

Xem thêm brief-bag »
Advertisement

briefcase

Phát âm

Xem phát âm briefcase »

Ý nghĩa

  cái cặp để giấy tờ, tài liệu

Xem thêm briefcase »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

 Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin
news 22/03/2021

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38153074

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
 Vietnam lifts rice export ban
business 17/03/2021

Vietnam lifts rice export ban

economy | 326144

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

 Online ethnic minority comedies no laughing matter
life 18/03/2021

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95926109

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
 Hanoi relives historic, liberating moment
news 17/03/2021

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80626093

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

 A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’
news 17/03/2021

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1226066

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement
 Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders
business 17/03/2021

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90326066

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

 Lo Lo Chai: where time stands still
travel 20/03/2021

Lo Lo Chai: where time stands still

travel | 16762765

Lo Lo Chai is a village in the northern province of Ha Giang that has no modern construction.

Advertisement
 Four teen boys probed for gang rape of drunk girl
news 21/03/2021

Four teen boys probed for gang rape of drunk girl

news | 35372762

Four teenage boys in northern Vinh Phuc Province are being investigated for allegedly raping a 15-year-old girl.

 Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese
news 18/03/2021

Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese

news | 96725943

Three men in southern Tay Ninh Province and two in northern Lao Cai Province have been arrested for helping Chinese nationals illegally enter Vietnam.

Advertisement
 Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong
travel 17/03/2021

Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong

places | 525938

When fall begins towards the end of September and start of October, Nam Hong Village in Ha Giang Province radiates the amber hue of autumn.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…