ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ bridle là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 9 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

bridle /'braidl/

Phát âm

Xem phát âm bridle »

Ý nghĩa

danh từ


  cương (ngựa)
  (nghĩa bóng) sự kiềm chế
to put a bridle on one's desires → kiềm chế ham muốn
  (hàng hải) dây cột thuyền
  (giải phẫu) dây hãm
'expamle'>to give one's horse the bridle; to lay the bridle on the neck of one's horse
  buông lỏng dây cương cho tự do

ngoại động từ


  thắng cương (cho ngựa)
  (nghĩa bóng) kiềm chế
=to bridle one's ambitions → kiềm chế tham vọng của mình

nội động từ


  bridle + up hất đầu, vênh mặt (tỏ vẻ làm bộ, giận dữ, khinh bỉ)
to bridle up with anger → hất đầu bực tức

Xem thêm bridle »
Kết quả #2

bridle-bridge /'braidlbridʤ/

Phát âm

Xem phát âm bridle-bridge »

Ý nghĩa

danh từ


  cầu dành cho ngựa đi (xe cộ không qua được)

Xem thêm bridle-bridge »
Kết quả #3

bridle-hand /'braidlhænd/

Phát âm

Xem phát âm bridle-hand »

Ý nghĩa

danh từ


  tay cầm cương (tay trái của người cưỡi ngựa)

Xem thêm bridle-hand »
Kết quả #4

bridle-path /'braidlpɑ:θ/ (bridle-road) /'braidlroud/

Phát âm

Xem phát âm bridle-path »

Ý nghĩa

 road)
/'braidlroud/

danh từ


  đường dành cho ngựa đi (xe cộ không qua được)

Xem thêm bridle-path »
Kết quả #5

bridle-rein /'braidlrein/

Phát âm

Xem phát âm bridle-rein »

Ý nghĩa

danh từ


  dây cương

Xem thêm bridle-rein »
Kết quả #6

bridle-road /'braidlpɑ:θ/ (bridle-road) /'braidlroud/

Phát âm

Xem phát âm bridle-road »

Ý nghĩa

 road)
/'braidlroud/

danh từ


  đường dành cho ngựa đi (xe cộ không qua được)

Xem thêm bridle-road »
Kết quả #7

bridle /'braidl/

Phát âm

Xem phát âm bridled »

Ý nghĩa

danh từ


  cương (ngựa)
  (nghĩa bóng) sự kiềm chế
to put a bridle on one's desires → kiềm chế ham muốn
  (hàng hải) dây cột thuyền
  (giải phẫu) dây hãm
'expamle'>to give one's horse the bridle; to lay the bridle on the neck of one's horse
  buông lỏng dây cương cho tự do

ngoại động từ


  thắng cương (cho ngựa)
  (nghĩa bóng) kiềm chế
=to bridle one's ambitions → kiềm chế tham vọng của mình

nội động từ


  bridle + up hất đầu, vênh mặt (tỏ vẻ làm bộ, giận dữ, khinh bỉ)
to bridle up with anger → hất đầu bực tức

Xem thêm bridled »
Kết quả #8

bridler

Phát âm

Xem phát âm bridler »

Ý nghĩa

  xem bridle

Xem thêm bridler »
Kết quả #9

bridle /'braidl/

Phát âm

Xem phát âm bridles »

Ý nghĩa

danh từ


  cương (ngựa)
  (nghĩa bóng) sự kiềm chế
to put a bridle on one's desires → kiềm chế ham muốn
  (hàng hải) dây cột thuyền
  (giải phẫu) dây hãm
'expamle'>to give one's horse the bridle; to lay the bridle on the neck of one's horse
  buông lỏng dây cương cho tự do

ngoại động từ


  thắng cương (cho ngựa)
  (nghĩa bóng) kiềm chế
=to bridle one's ambitions → kiềm chế tham vọng của mình

nội động từ


  bridle + up hất đầu, vênh mặt (tỏ vẻ làm bộ, giận dữ, khinh bỉ)
to bridle up with anger → hất đầu bực tức

Xem thêm bridles »

Tin được xem nhiều nhất

  Ring road linking HCMC, four neighbors to be built in 2024
news 25/05/2022

Ring road linking HCMC, four neighbors to be built in 2024

news | 388384400

Work will start in 2024 on a 200-kilometer ring road through Ho Chi Minh City and the provinces of Binh Duong, Dong Nai, Long An, and Ba Ria-Vung Tau.

  Downpours trigger traffic jams, property damage in northern Vietnam
news 25/05/2022

Downpours trigger traffic jams, property damage in northern Vietnam

news | 388394400

Hanoi and northern provinces are once again inundated Tuesday following long-lasting rains from Monday night that caused severe traffic jams and house, crop damage.

  Russian jailed for growing cannabis in central Vietnam
news 25/05/2022

Russian jailed for growing cannabis in central Vietnam

news | 388404400

A Russian man received a seven-month jail term for growing and producing cannabis in a house in Binh Thuan Province Monday.

  Hanoi streets underwater after downpours
news 25/05/2022

Hanoi streets underwater after downpours

news | 388414400

Torrential rains ve rendered several parts of Hanoi inundated up to 60 cm deep Monday morning, impeding traffic.

  Vingroup divests stake in genetic testing company
business 25/05/2022

Vingroup divests stake in genetic testing company

companies | 388424400

Conglomerate Vingroup has sold an undisclosed stake in GeneStory, a company it established to provide genetic testing services in Vietnam.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…