ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ bribe

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng bribe


bribe /braib/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  của đút lót, vật đút lót, vật hối lộ
to take bribe → ăn hối lộ

ngoại động từ


  đút lót, hối lộ, mua chuộc

Các câu ví dụ:

1. The court said the deputy public prosecutor, Woraphas Boonsri, tried to persuade customs officers not to check the bag and offered a bribe to let the bags pass.

Nghĩa của câu:

Tòa án cho biết phó công tố viên, Woraphas Boonsri, đã cố gắng thuyết phục các nhân viên hải quan không kiểm tra chiếc túi và đưa ra một khoản hối lộ để những chiếc túi đi qua.


2. 5 million bribe she allegedly paid for a seat on the legislative National Assembly.

Nghĩa của câu:

5 triệu hối lộ mà cô được cho là đã trả để có một ghế trong Quốc hội lập pháp.


3. Former Malaysian Prime Minister Najib Razak was charged with corruption on Wednesday for allegedly accepting millions of dollars in bribe money, in a stunning fall from grace just months after his shock election defeat.


4. In April 2014, Bahn and Ban Ki-sang agreed to pay an upfront $500,000 bribe and another $2 million upon the sale's closing to the official, with Harris acting as middleman,prosecutors said.


Xem tất cả câu ví dụ về bribe /braib/

Tin tức liên quan

 A third of firms bribe tax authorities: study
business 28/03/2021

A third of firms bribe tax authorities: study

data-speaks | 125804411

30 percent of Vietnamese firms bribed tax officials last year for the latter to overlook possible violations and mitigate fines, a study has found.

 Former minister accepted $3 mln bribe in TV acquisition case
news 28/03/2021

Former minister accepted $3 mln bribe in TV acquisition case

news | 125814416

A former information minister was the mastermind of a private TV firm acquisition by state-owned telecom giant MobiFone, which earned him $3 million in bribes.

 Ex UN chief Ban
news 28/03/2021

Ex UN chief Ban's nephew sentenced to prison for Hanoi bribe scheme

news | 125824408

Joo Hyun “Dennis” Bahn was sentenced to six months in U.S. prison for a bribery scheme to secure the sale of a Vietnamese building complex.

 Hanoi court stops former lawmaker from testifying about paying bribe for parliamentary seat
news 28/03/2021

Hanoi court stops former lawmaker from testifying about paying bribe for parliamentary seat

news | 125834404

The defendant asked to speak twice, but the court said the matter is under investigation and should be addressed at a separate trial.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…