ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ brewed

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng brewed


brew /bru:n/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  sự chế, sự ủ (rượu bia); sự pha (trà)
  mẻ rượu bia
  chất lượng rượu ủ; chất lượng trà pha
a good strong brew → rượu đậm và ngon

ngoại động từ


  chế, ủ (rượu bia); pha (trà)
to brew beer → chế rượu bia
to brew tea → pha trà
  (nghĩa bóng) chuẩn bị, bày, trù tính, trù liệu ((thường) việc xấu)
to brew mischief → bày mưu làm điều ác

nội động từ


  chế rượu; pha trà
  (nghĩa bóng) đang tụ tập, đang kéo đến
a storm is brewing → cơn dông đang kéo đến
  đang được chuẩn bị, đang được trù tính
a plot is brewing → một cuộc âm mưu đang được chuẩn bị
to drink as one has brewed
  mình làm, mình chịu

Các câu ví dụ:

1. Civets are commonly hunted for their meat, but are also raised and held in captivity in Vietnam to produce ca phe chon – or coffee that is passed through the civet’s digestive tract before being brewed.

Nghĩa của câu:

Cầy hương thường bị săn bắt để lấy thịt, nhưng cũng được nuôi và nhốt ở Việt Nam để sản xuất cà phê chè - hay cà phê được đưa qua đường tiêu hóa của cầy hương trước khi ủ.


Tin tức liên quan

 In Saigon’s Chinatown, hot coffee is brewed the cool, traditional way
travel-life 01/06/2021

In Saigon’s Chinatown, hot coffee is brewed the cool, traditional way

travel-life | 214224371

A coffee lover has preserved the painstaking brewing technique for decades.

Từ vựng liên quan

Tin được xem nhiều nhất

 Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin
news 22/03/2021

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38154853

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

 Vietnam lifts rice export ban
business 17/03/2021

Vietnam lifts rice export ban

economy | 343729

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

 Online ethnic minority comedies no laughing matter
life 18/03/2021

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95943696

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

 Hanoi relives historic, liberating moment
news 17/03/2021

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80643679

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

 Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders
business 17/03/2021

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90343653

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

 A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’
news 17/03/2021

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1243652

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

 Lo Lo Chai: where time stands still
travel 20/03/2021

Lo Lo Chai: where time stands still

travel | 16764542

Lo Lo Chai is a village in the northern province of Ha Giang that has no modern construction.

 Four teen boys probed for gang rape of drunk girl
news 21/03/2021

Four teen boys probed for gang rape of drunk girl

news | 35374540

Four teenage boys in northern Vinh Phuc Province are being investigated for allegedly raping a 15-year-old girl.

 Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese
news 18/03/2021

Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese

news | 96743532

Three men in southern Tay Ninh Province and two in northern Lao Cai Province have been arrested for helping Chinese nationals illegally enter Vietnam.

 Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong
travel 17/03/2021

Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong

places | 543524

When fall begins towards the end of September and start of October, Nam Hong Village in Ha Giang Province radiates the amber hue of autumn.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…