Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ breathing space là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 97 kết quả phù hợp.


Advertisement

breathing-space /'bri:ðiɳspeis/

Phát âm

Xem phát âm breathing-space »

Ý nghĩa

danh từ


  lúc nghỉ xả hơi

Xem thêm breathing-space »
Advertisement

breathing /'bri:ðiɳ/

Phát âm

Xem phát âm breathing »

Ý nghĩa

danh từ


  sự thở, sự hô hấp
  hơi thở
  hơi gió thoảng
  (ngôn ngữ học) cách phát âm bật hơi

tính từ


  trông như sống, sinh động
a breathing statue → bức tượng trông như sống

Xem thêm breathing »

space /'speis/

Phát âm

Xem phát âm space »

Ý nghĩa

danh từ


  không gian, không trung, khoảng không
  khoảng, chỗ
to take up too much space → choán mất nhiều chỗ
the wide open space → những vùng rộng mênh mông
  khoảng cách
space between the rows → khoảng cách giữa các hàng
  (ngành in) khoảng cách chữ; phiến cách chữ

ngoại động từ


  đặt cách nhau, để cách nhau, dàn theo từng chặng
tables are spaced one metre apart → bàn được đặt cách nhau một mét

nội động từ


  để cách (ở máy chữ)
to space out (in)
  để cách nhiều hơn; để cách rộng hơn

@space
  không gian; khoảng thời gian; chỗ
  action s. không gian tác dụng
  adjoint s. không gian liên hợp
  adjunct s. không gian phụ hợp
  affine s. không gian afin
  affinely connected s. không gian liên thông afin
  base s. không gian cơ sở
  biafine s. không gian song afin
  bundle s. không gian phân thớ
  Cartesian s. không gian Ơclit
  centred affin s. không gian afin có tâm
  classifying s. không gian phân loại
  compact s. không gian compac
  complete s. không gian đủ
  completely regular s. (tô pô) không gian hoàn toàn chính quy
  configuration s. không gian cấu hình
  conjugate s. (đại số) không gian liên hợp
  contractible s. không gian co rút được
  control s. không gian điều khiển
  covex s. không gian lồi
  coset s. không gian các lớp
  covering s. không gian phủ
  curved s. không gian cong
  deal s. (điều khiển học) vùng chết, vùng không bắt
  decision s. (thống kê) không gian các quyết định
  decomposition s. (tô pô) không gian phân hoạch
  discrete s. không gian rời rạc
  dual vector s. không gian vectơ đối ngẫu
  elliptic s. không gian eliptic
  fibre s. không gian phân thớ
  finite s. không gian hữu hạn
  finite dimensional s. không gian hữu hạn chiều
  flat s. không gian dẹt
  four dimensional s. không gian bốn chiều
  generalized s. (tô pô) không gian suy rộng
  homeomorphic s.s không gian đồng phôi
  homogeneous s. (hình học) không gian thuần nhất
  hyperbolic s. không gian hypebolic
  isometric s. không gian đẳng cự
  lacunar(y) s. miền có lỗ hổng
  lens s. (tô pô) không gian thấu kính
  linear s. không gian tuyền tính
  locally convex s. (giải tích) không gian lồi địa phương
  loop s. (tô pô) không gian các nút
  measurable s. không gian đo được
  measure s. không gian có độ đo
  metric s. không gian mêtric
  modular s. không gian môđula
  neighbourhood s. không gian lân cận
  non modular s. (hình học) không gian không môđula
  normed s. (giải tích) không gian định chuẩn
  null s.
  one dimensional s. không gian một chiều
  parabolic s. không gian parabolic
  paracompact s. không gian paracompact
  perpendicular s. không gian trực giao
  phase s. không gian pha
  policy s. trchi. không gian các chiến lược
  product s. không gian tích
  projective s. (hình học) không gian xạ ảnh
  proximity s. không gian lân cận
  pseudo Euclidian s. không gian giả Oclit
  pseudospherical s. không gian giả cầu
  quintuple s. không gian năm chiều
  quotient s. không gian thương
  rational s. không gian hữu tỷ
  ray s. (đại số) không gian các tia
  real s. không gian thực
  reflexive s. không gian phản xạ
  regular s. không gian chính quy
  representation s. không gian biểu diễn
  ring like s. (tô pô) không gian giống vành
  sample s. không gian mẫu
  separable s. không gian [tách được, khả li]
  seperated s. không gian tách, không gian Hauxđooc
  sequence s. không gian các dãy
  signal s. không gian các tín hiệu
  simply connected s.s các không gian đơn liên
  skew metric s. (hình học) không gian với mêtric lệch
  spherical s. không gian cầu
  state s. không gian trạng thái
  structure s. of a ring không gian cấu trúc của một vành
  subprojective s. không gian xạ ảnh dưới
  symplectic s. không gian đơn hình
  totally imbedded s. không gian bị nhúng hoàn toàn
  three dimensional s. không gian ba chiều
  topological s. không gian tôpô
  topologically complete s. không gian đủ tôpô
  total s. of fibration không gian toàn phần của phân thớ
  two dimensional s. không gian hai chiều
  uniform s. không gian đều
  unitary s. không gian unita
  vector s. (giải tích) không gian vectơ, không gian tuyến tính

Xem thêm space »
Advertisement

aerospace

Phát âm

Xem phát âm aerospace »

Ý nghĩa

* danh từ
  không gian vũ trụ

Xem thêm aerospace »

airspace

Phát âm

Xem phát âm air space »

Ý nghĩa

* danh từ
  vùng trời, không phận

Xem thêm air space »
Advertisement

airspace

Phát âm

Xem phát âm airspace »

Ý nghĩa

* danh từ
  vùng trời, không phận

Xem thêm airspace »

airspace

Phát âm

Xem phát âm airspaces »

Ý nghĩa

* danh từ
  vùng trời, không phận

Xem thêm airspaces »
Advertisement

allocation space

Phát âm

Xem phát âm allocation space »

Ý nghĩa

  (Tech) không gian phân định

Xem thêm allocation space »
Advertisement

backspace

Phát âm

Xem phát âm backspace »

Ý nghĩa

* động từ
  chuyển cần máy chữ ngược lại một hoặc nhiều khoảng, bằng cách bấm vào một phím đặc biệt dành cho việc này
  phím lùi, lùi bước

Xem thêm backspace »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

 Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin
news 22/03/2021

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38153067

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
 Vietnam lifts rice export ban
business 17/03/2021

Vietnam lifts rice export ban

economy | 326080

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

 Online ethnic minority comedies no laughing matter
life 18/03/2021

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95926046

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
 Hanoi relives historic, liberating moment
news 17/03/2021

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80626029

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

 A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’
news 17/03/2021

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1226003

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement
 Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders
business 17/03/2021

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90326003

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

 Lo Lo Chai: where time stands still
travel 20/03/2021

Lo Lo Chai: where time stands still

travel | 16762759

Lo Lo Chai is a village in the northern province of Ha Giang that has no modern construction.

Advertisement
 Four teen boys probed for gang rape of drunk girl
news 21/03/2021

Four teen boys probed for gang rape of drunk girl

news | 35372755

Four teenage boys in northern Vinh Phuc Province are being investigated for allegedly raping a 15-year-old girl.

 Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese
news 18/03/2021

Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese

news | 96725880

Three men in southern Tay Ninh Province and two in northern Lao Cai Province have been arrested for helping Chinese nationals illegally enter Vietnam.

Advertisement
 Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong
travel 17/03/2021

Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong

places | 525875

When fall begins towards the end of September and start of October, Nam Hong Village in Ha Giang Province radiates the amber hue of autumn.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…