ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ breathing-space

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng breathing-space


breathing-space /'bri:ðiɳspeis/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  lúc nghỉ xả hơi

Tin tức liên quan

 Mask exports offer pandemic-hit Vietnam garment makers breathing space
business 21/03/2021

Mask exports offer pandemic-hit Vietnam garment makers breathing space

industries | 36794399

Vietnamese garment companies have signed deals to export hundreds of millions of face masks to the U.S. and the E.U.

 Saigon restaurant offers a verdant breathing space
travel 21/03/2021

Saigon restaurant offers a verdant breathing space

travel | 36804408

In the heart of Saigon, 1B Garden offers a green, serene ambience that keeps the city’s hectic nature at bay.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…