ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ breach

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng breach


breach /bri:tʃ/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  lỗ đạn, lỗ thủng (ở tường, thành luỹ...)
  mối bất hoà; sự tuyệt giao, sự chia lìa, sự tan vỡ
  sự vi phạm, sự phạm
a breach of discipline → sự phạm kỷ luật
a breach of promise → sự không giữ lời hứa
  cái nhảy ra khỏi mặt nước (của cá voi)
  (hàng hải) sóng to tràn lên tàu
clear breach → sóng tràn nhẹ lên boong
clean breach → song tràn cuốn cả cột buồm và mọi thứ trên boong
breach of close
  sự đi vào một nơi nào trài phép
breacg of the peace
  (xem) peace
to stand in (throw oneself into) the breach
  sẵn sàng chiến đáu
  sẵn sàng gánh nhiệm vụ nặng nề nhất, đứng mũi chịu sào

Các câu ví dụ:

1. If the Vietnamese goalkeeper lost the lawsuit, he would not only get a fine, but also face four- to six-month suspension for breach of contract.

Nghĩa của câu:

Nếu thủ môn Việt Nam thua kiện, anh không chỉ bị phạt tiền mà còn phải đối mặt với án treo giò từ 4 đến 6 tháng vì vi phạm hợp đồng.


2. Yahoo confirmed the world's biggest known cyber breach Yahoo Inc, was sued on Friday by a user who accused it of gross negligence over a massive 2014 hacking in which information was stolen from at least 500 million accounts.


3. Only 18 percent of respondents said the most severe breach in the past one year cost them more than $1 million, compared to 77 percent last year.


4. Ignoring pleas from the Federal Bureau of Investigation, Trump approved the release of the memo, deepening the unusual breach between the president and senior law enforcement officials about an investigation.


5. President-elect Donald Trump's "inexperience" led him to accept a phone call from Taiwan's leader but warned that any breach of the One China policy would "destroy" Sino-U.


Xem tất cả câu ví dụ về breach /bri:tʃ/

Tin tức liên quan

 Mekong Delta province reports Covid-19 quarantine breach
news 29/03/2021

Mekong Delta province reports Covid-19 quarantine breach

news | 152844402

The Mekong Delta's Bac Lieu Province has quarantined a local vendor and his family after he made contact with a Covid-19 patient.

 Vietnamese businesses suffer longest downtime after security breach: study
business 29/03/2021

Vietnamese businesses suffer longest downtime after security breach: study

data-speaks | 152854407

Forty eight percent of organizations in Vietnam suffer downtime of 17 hours or more after a data breach, the highest ratio in the Asia Pacific region.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…